[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://partman-autoDag iedereen,

In bijlage een geactualiseerde versie van het nl.po-bestand 
voor partman-auto. Ook een diff, want de aanpassing is 
uiterst minimaal.

Maar wel een pakket dat behoort bij de debian-installer en 
waarvoor dus de uiteindelijke aanpassing via debian-
installer/packages/po/sublevel1/nl.po moet gebeuren.

Groetjes,
Frans

===
www.frans-spiesschaert.homenet.org
home.base.be/vt6362833/
Index: partman-auto_123_nl.po
===================================================================
RCS file: /home/frans/projecten/cvs/debconf/partman-auto_123_nl.po,v
retrieving revision 1.1
diff -u -r1.1 partman-auto_123_nl.po
--- partman-auto_123_nl.po	6 Oct 2014 10:38:39 -0000	1.1
+++ partman-auto_123_nl.po	6 Oct 2014 10:39:01 -0000
@@ -11,18 +11,21 @@
 # Frans Pop <aragorn@tiscali.nl>, 2005.
 # Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2007, 2008, 2009, 2010.
 # Eric Spreen <erispre@gmail.com>, 2010
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-09-25 14:35+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-25 14:06+0200\n"
-"Last-Translator: Eric Spreen <erispre@gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-06 12:39+0200\n"
+"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -241,10 +244,9 @@
 #. :sl1:
 #. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
 #: ../partman-auto.templates:21001
-#, fuzzy
 #| msgid "Separate /home, /usr, /var, and /tmp partitions"
 msgid "Separate /home, /var, and /tmp partitions"
-msgstr "Afzonderlijke /home, /usr, /var, en /tmp partities"
+msgstr "Afzonderlijke /home, /var, en /tmp partities"
 
 #. Type: text
 #. Description
# THIS FILE IS GENERATED AUTOMATICALLY FROM THE D-I PO MASTER FILES
# The master files can be found under packages/po/
#
# DO NOT MODIFY THIS FILE DIRECTLY: SUCH CHANGES WILL BE LOST
#
# translation of nl.po to Dutch
# Dutch messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
#
# Frans Pop <aragorn@tiscali.nl>, 2005.
# Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2007, 2008, 2009, 2010.
# Eric Spreen <erispre@gmail.com>, 2010
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-25 14:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-10-06 12:39+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-auto.templates:1001
msgid "Please wait..."
msgstr "Even geduld..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-auto.templates:2001
msgid "Computing the new partitions..."
msgstr "Nieuwe partities worden berekend..."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:3001 ../partman-auto.templates:4001
msgid "Failed to partition the selected disk"
msgstr "Indelen van de uitgekozen schijf is mislukt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:3001
msgid ""
"This probably happened because the selected disk or free space is too small "
"to be automatically partitioned."
msgstr ""
"Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt doordat de geselecteerde schijf/vrije "
"ruimte te klein is voor de automatische indeling."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:4001
msgid ""
"This probably happened because there are too many (primary) partitions in "
"the partition table."
msgstr ""
"De oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat er teveel (primaire) partities "
"aanwezig zijn in de schijfindelingstabel."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-auto.templates:5001 ../partman-auto.templates:8001
msgid "Partitioning method:"
msgstr "Schijfindelingsmethode:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-auto.templates:5001
msgid ""
"The installer can guide you through partitioning a disk (using different "
"standard schemes) or, if you prefer, you can do it manually. With guided "
"partitioning you will still have a chance later to review and customise the "
"results."
msgstr ""
"Het installatieproces kan u begeleiden bij het indelen van een (harde) "
"schijf (volgens diverse standaard schema's) of u kunt, als u dat verkiest, "
"de schijfindeling handmatig doen. Ook wanneer u voor de begeleide "
"schijfindeling kiest krijgt u de kans om de (voorgestelde) indeling te "
"bekijken en indien gewenst aan te passen."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-auto.templates:5001 ../partman-auto.templates:8001
msgid ""
"If you choose guided partitioning for an entire disk, you will next be asked "
"which disk should be used."
msgstr ""
"Als u kiest voor begeleide schijfindeling voor een gehele schijf, zal u "
"hierna worden gevraagd welke schijf gebruikt moet worden."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-auto.templates:9001
msgid "Partitioning scheme:"
msgstr "Schijfindelingsschema:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#. "Selected for partitioning" can be either an entire disk
#. of "the largest continuous free space" on an existing disk
#. TRANSLATORS, please take care to choose something appropriate for both
#.
#. It is followed by a variable giving the chosen disk, hence the colon
#. at the end of the sentence. Please keep it.
#: ../partman-auto.templates:9001
msgid "Selected for partitioning:"
msgstr "Geselecteerd om in te delen:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-auto.templates:9001
msgid ""
"The disk can be partitioned using one of several different schemes. If you "
"are unsure, choose the first one."
msgstr ""
"De schijf kan op verschillende manieren worden ingedeeld. Bij twijfel kiest "
"u best de eerste manier."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:10001
msgid "Unusable free space"
msgstr "Onbruikbare vrije ruimte"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:10001
msgid ""
"Partitioning failed because the chosen free space may not be used. There are "
"probably too many (primary) partitions in the partition table."
msgstr ""
"Schijfindeling is mislukt omdat de gekozen vrije ruimte niet gebruikt kan "
"worden. Waarschijnlijk zijn er teveel (primaire) partities in de "
"schijfindelingstabel."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
#: ../partman-auto.templates:13001
msgid "Guided partitioning"
msgstr "Begeleide schijfindeling"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
#: ../partman-auto.templates:14001
msgid "Guided - use the largest continuous free space"
msgstr "Begeleid - grootste aangesloten vrije ruimte gebruiken"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
#: ../partman-auto.templates:15001
msgid "Guided - use entire disk"
msgstr "Begeleid - benut gehele schijf"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-auto.templates:16001
msgid "Select disk to partition:"
msgstr "In te delen schijf:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-auto.templates:16001
msgid ""
"Note that all data on the disk you select will be erased, but not before you "
"have confirmed that you really want to make the changes."
msgstr ""
"Merk op dat alle gegevens op de schijf die u selecteert gewist zullen "
"worden, maar niet voordat u heeft bevestigd dat de wijzigingen vastgelegd "
"mogen worden."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
#. This is a method for partioning - as in guided (automatic) versus manual
#: ../partman-auto.templates:17001
msgid "Manual"
msgstr "Handmatig"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
#: ../partman-auto.templates:18001
msgid "Automatically partition the free space"
msgstr "De beschikbare vrije ruimte automatisch indelen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
#: ../partman-auto.templates:19001
msgid "All files in one partition (recommended for new users)"
msgstr "Alles in één partitie (aanbevolen voor nieuwe gebruikers)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
#: ../partman-auto.templates:20001
msgid "Separate /home partition"
msgstr "Afzonderlijke /home partitie"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
#: ../partman-auto.templates:21001
#| msgid "Separate /home, /usr, /var, and /tmp partitions"
msgid "Separate /home, /var, and /tmp partitions"
msgstr "Afzonderlijke /home, /var, en /tmp partities"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
#: ../partman-auto.templates:22001
msgid "Small-disk (< 1GB) partitioning scheme"
msgstr "Indeling voor kleine harde schijf (< 1GB)"

Attachment: pgpDqURuKxpkF.pgp
Description: PGP signature


Reply to: