[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RFR: Nederlandse vertaling van Debian Edu / Skolelinux Audacity manualDag iedereen,

In bijlage een ontwerp van vertaling naar het Nederlands 
van de "Audacity manual" die deel uitmaakt van het pakket 
debian-edu-doc.
Commentaar is, zoals steeds, erg welkom.

Groetjes,
Frans

===
www.frans-spiesschaert.homenet.org

Attachment: audacity-manual.nl.po.gz
Description: GNU Zip compressed data

Attachment: pgp9CiTEmm_wT.pgp
Description: PGP signature


Reply to: