[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Nieuwe stand van zaken voor debian-edu-wheezy-manual.nl.poDag iedereen,

De vertaling van de handleiding voor debian edu is nu in 
zijn eerste ontwerp klaar.
Een bericht naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org met in 
bijlage het po-bestand van de ontwerpvertaling heeft nooit 
de lijst bereikt. Wellicht heeft de grootte van het bestand 
de grens van een voor lists.debian.org ingestelde limiet 
bereikt. Mijn excuses dat ik dus toch weer grijp naar 
volgende link om de huidige stand van zaken toegankelijk te 
maken:

https://docs.google.com/file/d/0B98QvVYZL--OaUVLWGduNlM5MTg

Zelf begin ik nu aan een tweede lezing. Nadien ben ik 
zinnens om de vertaling via een bugrapport tegenover 
debian-edu-doc in te dienen.

Commentaar is zoals altijd welkom.

Vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: pgpZSf1j2WIGR.pgp
Description: PGP signature


Reply to: