[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Titel en datering van jullie vertalingHallo,

Ik stuitte vandaag op jullie website. In het document http://www.debian.org/social_contract.nl.html vielen mij twee dingen op:

1) Het tweede deel van het document is getiteld "De Debian Richtlijnen voor Vrije Software (DFSG)", maar in de inleiding van het document wordt hiernaar verwezen als 'Het "Debian Vrije Software Richtlijnen"-gedeelte van het contract'. Dit lijkt me verwarrend: het geeft onduidelijkheid wat nou de echte Nederlandse titel is van de richtlijnen.

De bewoording in het tussenkopje boven de richtlijnen is veel beter Nederlands dan de versie in de inleiding, waar kennelijk de woordvolgorde van de Engelse versie is gevolgd. Ik wil jullie daarom adviseren om ook in de inleiding deze bewoording te gebruiken, bijv. 'Het "Debian Vrije Software Richtlijnen"-gedeelte van het contract'. Iets beter klinkt misschien: 'Het gedeelte "Debian Vrije Software Richtlijnen" van het contract'.

Nog iets duidelijker en stilistisch beter zou zijn:
'Het tweede gedeelte van het contract, de "Debian Vrije Software Richtlijnen"', maar misschien vinden jullie dat te veel afwijken van het Engelse origineel, hoewel er inhoudelijk geen enkel verschil is.

2) Bovenaan het document staat wanneer het is goedgekeurd (geratificeerd). Er staat echter niet wanneer de (huidige) vertaling is vastgesteld. Is dat dezelfde datum? Zo niet, dan lijkt het me informatief om deze datum afzonderlijk te vermelden, zoals in een vertaald boek ook zowel het jaar van publicatie van de vertaling als dat van het origineel staat.

Met vriendelijke groeten,

Bram van Reemst


Reply to: