[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/releases/woodyUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/woody
In directory vasks:/tmp/cvs-serv9171/dutch/releases/woody

Modified Files:
	errata.wml 
Log Message:
Use archive.debian.org URLs instead of now nonexistant ones

--- /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/woody/errata.wml	2011/02/06 16:12:45	1.12
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/woody/errata.wml	2012/11/11 16:02:40	1.13
@@ -1,9 +1,9 @@
 #use wml::debian::template title="Debian GNU/Linux 3.0 -- Errata" BARETITLE=true
 #use wml::debian::toc
-#use wml::debian::translation-check translation="1.15"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.16"
 
-# Last Translation Update by: $Author: taffit-guest $
-# Last Translation Update at: $Date: 2011/02/06 16:12:45 $ 
+# Last Translation Update by: $Author: taffit $
+# Last Translation Update at: $Date: 2012/11/11 16:02:40 $ 
 
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
 
@@ -56,19 +56,19 @@
 <p>Er zijn nog geen tussenreleases voor Debian 3.0.</p>" "
 
 <p>Zie de <a
-href=http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/ChangeLog>
+href=http://archive.debian.org/debian/dists/woody/ChangeLog>
 ChangeLog</a> (en <a
-href=http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/woody/non-US/ChangeLog>
+href=http://archive.debian.org/debian-non-US/dists/woody/non-US/ChangeLog>
 ChangeLog voor non-US</a>) voor details van wijzigingen tussen 3.0r0 en
 <current_release_woody/>.</p>"/>
 
 <p>Verbeteringen in de uitgebracht stabiele distributie gaan regelmatig door 
 een uitgebreide testperiode alvorens ze worden aanvaard in het archief.
 Echter, deze verbeteringen zijn wel beschikbaar in de 
-<a href="http://ftp.debian.org/debian/dists/woody-proposed-updates/";>
+<a href="http://archive.debian.org/debian/dists/woody-proposed-updates/";>
 dists/woody-proposed-updates</a>-map van elk Debian-archiefspiegelserver
  (en op dezelfde lokatie op onze 
-<a href="http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/woody-proposed-updates/";>
+<a href="http://archive.debian.org/debian-non-US/dists/woody-proposed-updates/";>
 non-US server</a> en zijn spiegelservers).</p>
 
 <p>Als u <tt>apt</tt> gebruikt voor uw pakketupdates, kunt u de 
@@ -77,8 +77,8 @@
 
 <pre>
   \# voorgestelde updates voor een 3.0 tussenrelease
-  deb http://ftp.us.debian.org/debian proposed-updates main contrib non-free
-  deb http://non-us.debian.org/debian-non-US proposed-updates/non-US main contrib non-free
+  deb http://archive.debian.org/debian proposed-updates main contrib non-free
+  deb http://archive.debian.org/debian-non-US proposed-updates/non-US main contrib non-free
 </pre>
 
 <p>Voer daarna <kbd>apt-get update</kbd> uit, gevolgd door 


Reply to: