[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://collectd/nl.po (12 strings)Jeroen,

Paar opmerkingen.

---
This step requires both the perl and the rrdtool packages to be
installed, which is currently not the case. You need to perform the
migration manually.

Deze stap vereist dat zowel de perl als de rrdtool pakketten worden
genstalleerd, wat op dit moment niet het geval is. U zult de migratie
handmatig moeten verrichten.

zijn geïnstalleerd ipv worden genstalleerd

---
Remove all collected data (e.g. RRD files)?

All verzamelde gegevens verwijderen (zoals de RRD-bestanden)?

Alle ipv All

---
If you're purging the collectd package in order to replace it with a
more recent or custom version or if you want to keep the data for
further analysis, the data should be kept.

Als u het pakket collectd wist ('purge') met als doel te te vervangen
door een nieuwere of aangepaste versie, of als u de gegevens wilt
bewaren voor verdere analyse, dan dient u de gegevens te bewaren.

verwijdert ipv wist
deze te ipv te te

Willem

Op Wed, 5 Sep 2012 18:05:55 +0200
Jeroen Schot <schot@A-Eskwadraat.nl> schreef:

> Geen deadline.
> 
> Groeten,
> 
> Jeroen Schot


Reply to: