[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://linux-base/nl.po (20 strings)Deadline vertaling: woensdag 4 september.

Groeten,

Jeroen Schot
# Dutch translation of the linux-base debconf templates
# Copyright (C) 2011, 2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the linux-base package.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: linux-base 3.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: linux-base@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-08-31 13:51-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-03 17:04+0200\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Update disk device IDs in system configuration?"
msgstr "De apparaat-ID's van de schijven bijwerken in de systeemconfiguratie?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The new Linux kernel version provides different drivers for some PATA (IDE) "
"controllers. The names of some hard disk, CD-ROM, and tape devices may "
"change."
msgstr ""
"De nieuwe versie de Linux-kernel biedt andere stuurprogramma's voor sommige "
"PATA-controllers. De namen van sommige harde schrijven, CD-stations en tape-"
"apparaten kunnen veranderen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"It is now recommended to identify disk devices in configuration files by "
"label or UUID (unique identifier) rather than by device name, which will "
"work with both old and new kernel versions."
msgstr ""
"Het wordt nu aangeraden om de schijven met een label of UUID (uniek ID) te "
"benoemen in plaats van door apparaatnaam. Dit werkt voor zowel de oude als "
"de nieuwe kernelversies."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"If you choose to not update the system configuration automatically, you must "
"update device IDs yourself before the next system reboot or the system may "
"become unbootable."
msgstr ""
"Als u ervoor kiest om de systeemconfiguratie niet automatisch te laten "
"bijwerken moet u de apparaat-ID's zelf aanpassen voor de volgende herstart. "
"Anders loopt u het risico dat het systeem niet meer opstart."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid "Apply configuration changes to disk device IDs?"
msgstr "De configuratiewijzigingen aan de schijf-ID's toepassen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "These devices will be assigned UUIDs or labels:"
msgstr "Deze apparaten krijgen UUIDS of labels:"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid "These configuration files will be updated:"
msgstr "Deze configuratiebestanden worden bijgewerkt:"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid "The device IDs will be changed as follows:"
msgstr "De apparaat-IDs worden als volgt gewijzigd:"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Configuration files still contain deprecated device names"
msgstr "Configuratiebestanden bevatten nog verouderde apparaatnamen"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"The following configuration files still use some device names that may "
"change when using the new kernel:"
msgstr ""
"De volgende configuratiebestanden bevatten nog apparaatnamen die bij de "
"nieuwe kernel kunnen veranderen:"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Boot loader configuration check needed"
msgstr "Controle van configuratie van het opstartprogramma vereist"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"The boot loader configuration for this system was not recognized. These "
"settings in the configuration may need to be updated:"
msgstr ""
"De configuratie van het opstartprogramma van dit systeem is niet herkend. "
"Deze instellingen in de configuratie moeten mogelijk worden bijgewerkt:"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
" * The root device ID passed as a kernel parameter;\n"
" * The boot device ID used to install and update the boot loader."
msgstr ""
" * Het apparaat-ID van de basispartitie die als parameter aan de kernel "
"wordt meegegeven.\n"
" * Het apparaat-ID van de opstartschijf die wordt gebruikt bij installatie "
"en bijwerken van het opstartprogramma."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"You should generally identify these devices by UUID or label. However, on "
"MIPS systems the root device must be identified by name."
msgstr ""
"U hoort deze apparaten te benoemen door middel van UUID of label. MIPS-"
"systemen zijn een uitzondering: hier moet het apparaat met basispartitie met "
"een naam worden benoemd."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Failed to update disk device IDs"
msgstr "Bijwerken van de apparaat-ID's mislukt"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "An error occurred while attempting to update the system configuration:"
msgstr ""
"Er is een fout opgetreden tijdens het bijwerken van de systeemconfiguratie."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"You can either correct this error and retry the automatic update, or choose "
"to update the system configuration yourself."
msgstr ""
"U kunt ofwel deze fout corrigeren en het automatisch bijwerken opnieuw "
"proberen, of de systeemconfiguratie zelf bijwerken."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Boot loader may need to be upgraded"
msgstr "Het opstartprogramma moet mogelijk worden opgewaardeerd"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Kernel packages no longer update a default boot loader."
msgstr "Kernel-pakketten werken het standaard opstartprogramma niet meer bij."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"If the boot loader needs to be updated whenever a new kernel is installed, "
"the boot loader package should install a script in /etc/kernel/postinst.d.  "
"Alternately, you can specify the command to update the boot loader by "
"setting the 'postinst_hook' variable in /etc/kernel-img.conf."
msgstr ""
"Als het opstartprogramma moet worden bijgewerkt bij elke installatie van een "
"nieuwe kernel, dan moet het pakket van het opstartprogramma een script in /"
"etc/kernel/postinst.d plaatsen. U kunt ook een commando opgeven dat het "
"opstartprogramma bijwerkt door middel van de variable 'postinst_hook' in /"
"etc/kernel-img.conf."

Reply to: