[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#658859] po-debconf://mason/nl.poDit is de eerste van een aantal vertalingen die nog niet goed door de
bot zijn opgepakt. Er zullen er nog een paar volgen.

Groeten,

Jeroen Schot


Reply to: