[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://gom/nl.po (10 strings)Deadline voor vertaling: zaterdag 1 september.

Groeten,

Jeroen Schot
# Dutch translation of gom debconf templates.
# Copyright (C) 2007, 2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gom package.
# Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2007.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gom 0.30.2-5.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gom@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-08-27 10:43-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-28 10:31+0200\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../gom.templates:1001
msgid "Initialize mixer on system startup?"
msgstr "Wilt u de mixer initialiseren bij de systeemstart?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../gom.templates:1001
msgid ""
"If you choose this option, \"/etc/init.d/gom start\" (on system startup, or "
"if run manually) will set mixer settings to your saved configuration."
msgstr ""
"Als u deze optie kiest zal \"/etc/init.d/gom start\" (tijdens de "
"systeemstart, of wanneer handmatig aangeroepen) de mixer instellen volgens "
"uw opgeslagen configuratie."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../gom.templates:1001
msgid ""
"You may use upstream's \"gomconfig\" script as root later to fine-tune the "
"settings."
msgstr ""
"U kunt later als beheerder het script \"gomconfig\" van de oorspronkelijke "
"makers gebruiken om de instellingen bij te stellen."

#. Type: string
#. Description
#: ../gom.templates:2001
msgid "Space-separated list of valid sound devices:"
msgstr "Door spaties gescheiden lijst van geldige geluidsapparaten:"

#. Type: string
#. Description
#: ../gom.templates:2001
msgid ""
"If none of these device names exists in /proc/devices, /etc/init.d/gom will "
"exit silently (so it does not produce errors if the system has no sound at "
"all)."
msgstr ""
"Wanneer geen van deze apparaten bestaan in /proc/devices, dan zal /etc/init."
"d/gom stil afsluiten (dus het zal geen foutmeldingen geven als het systeem "
"helemaal geen geluid heeft)."

#. Type: string
#. Description
#: ../gom.templates:2001
msgid ""
"You would usually not touch the default value (\"sound\" is OSS, \"alsa\" is "
"ALSA)."
msgstr ""
"Meestal wilt u de standaardwaarde niet veranderen (\"sound\" staat voor OSS, "
"\"alsa\" voor ALSA)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../gom.templates:3001
msgid "Remove /etc/gom completely?"
msgstr "Wilt u /etc/gom volledig verwijderen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../gom.templates:3001
msgid ""
"The /etc/gom directory seems to contain additional local customization "
"files. Please choose whether you want to remove it entirely."
msgstr ""
"De map /etc/gom lijkt aanvullende, of lokaal aangepaste bestanden te "
"bevatten. Wilt u deze geheel verwijderen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../gom.templates:4001
msgid "Remove obsoleted /etc/rc.boot/gom?"
msgstr "Wilt u de verouderde /etc/rc.boot/gom verwijderen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../gom.templates:4001
msgid ""
"The /etc/rc.boot/gom file is obsoleted but might contain local "
"customizations."
msgstr ""
"Het bestand /etc/rc.boot/gom is verouderd maar kan mogelijk lokale "
"aanpassingen bevatten."

Reply to: