[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://nbd (45 strings)Op 29-02-12 10:13, Jeroen Schot schreef:
Groeten,
Jeroen,

Paar opmerkingen.

Willem

#. Type: error
#. Description
#: ../nbd-client.templates:2001
msgid ""
"If that's wrong, remove the line and call \"dpkg-reconfigure nbd-client\" "
"afterwards."
msgstr ""
"Als dat een vergissing is, verwijder dan deze regel en roep daarna \"dpkg-"
"reconfigure nbd-client\" aan."


vergissing => onjuist
daarna => later #  er wordt bedoeld na de update

---
#. Type: select
#. Description
#: ../nbd-client.templates:4002
msgid "Intended use of the network block device number ${number}:"
msgstr "Gebruik van het netwerkblokapparaat-bestand nummer ${number}:"

Vraag: moet bestand hierbij?


---
#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-client.templates:7001
msgid ""
"If the /dev entry specified does not exist, it will be created with minor "
"number ${number}."
msgstr ""
"Wanneer deze ingang nog niet zou bestaan, zal hij aangemaakt worden met "
"minor nummer ${number}"

zou bestaan => bestaat

---
#. Type: string
#. Description
#: ../nbd-server.templates:5001
#, no-c-format
msgid ""
"Please specify a file name or block device that should be exported over the "
"network. You can export a real block device (for instance \"/dev/hda1\"); a "
"normal file (such as \"/export/nbd/bl1\"); or a bunch of files all at once. "
"For the third option, you can use \"%s\" in the filename, which will be "
"expanded to the IP-address of the connecting client. An example would be \"/"
"export/swaps/swp%s\"."
msgstr ""
"U dient hier een bestandsnaam opgeven van een bestand of apparaatbestand "
"welke u via het netwerk wilt exporteren. U kunt ofwel een echt "
"apparaatbestand exporteren (b.v. \"/dev/hda1\"), een normaal bestand "
"exporteren (b.v. \"/export/nbd/bl1\"), of een hoop bestanden in één keer; "
"voor de laatste optie kan u \"%s\" in de bestandnaam gebruiken, wat dan "
"vervangen zal worden door het IP-adres van de client die probeert te "
"verbinden. Een mogelijk voorbeeld is \"/export/swaps/swp%s\"."

opgeven => op te geven
kan u => kunt u # komt meerdere keren voor in de vertaling!!

---
#. Type: error
#. Description
#: ../nbd-server.templates:6001
msgid ""
"If you remove or comment out the AUTO_GEN line, a file /etc/nbd-server/"
"config in the new format may be generated based on the current "
"configuration. Until then, the nbd-server installation will be broken."
msgstr ""
"Als u de AUTO_GEN-regel verwijdert of uitcommentarieerd, dan kan een "
"bestand /etc/nbd-server/config gegenereerd worden gebaseerd op uw huidige "
"configuratie. Tot dan zal uw nbd-server installatie niet werken."

uitcommentarieerd => uitcommentarieert


Reply to: