[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://redmine (14 strings)Op 03-02-12 18:07, Jeroen Schot schreef:
Zonder PO-bestand is het natuurlijk lastig reviewen.

Groeten,
Jeroen,

Paar opmerkingen.

Willem

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:1001 msgid "" "You are migrating from an unsupported version. The current instance will be " "now called the \"default\" instance. Please check your web server " "configuration files, see README.Debian." msgstr "" "U migreert vanaf een niet-ondersteunde versie. De huidige instantie zal " "vanaf nu de \"default\"-instantie worden genoemd. Controleer de configuratie " "van uw webserver en lees README.Debian." lees => zie #. Type: string #. Description #: ../templates:2001 msgid "Database (de)configuration will be asked accordingly." msgstr "U zal overkomstig worden gevraagd over de database-(de)configuratie." overkomstig => overeenkomstig (een lijst of iets dergelijks? Het is voor mij niet duidelijk) over => naar #. Type: string #. Description #: ../templates:3001 msgid "Redmine instances to be configured or upgraded:" msgstr "" "Instanties van redminie die geconfigureerd of opgewaardeerd moeten worden:" redminie => redmine moeten => (verwijderen) #. Type: string #. Description #: ../templates:3001 msgid "" "Each instance has its configuration files in /etc/redmine/<instance-" "identifier>/" msgstr "" "Elke instantie heeft haar configuratiebestanden in /etc/redmine/<instance-" "identificator>/." identificator => indicator #. Type: string #. Description #: ../templates:3001 msgid "To deconfigure an instance, remove its identifier from this list." msgstr "" "U kunt een instantie deconfigureren door haar identificator uit deze lijst " "te verwijderen." identificator => indicatorReply to: