[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://live-build (34 strings)Groeten,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of live-build debconf templates.
# Copyright (C) 2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the live-build package.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: live-build 3.0~a42-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: live-build@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-11-14 12:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-25 10:33+0100\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: title
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:1001
msgid "Debian Live - System Build Scripts (cron autobuilder)"
msgstr "Debian-Live - Systeembouw-scripts (cron automatische bouwer)"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:2001
msgid "Enable live image autobuilds?"
msgstr "Automatisch bouwen van de live-images activeren:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:2001
msgid "Please choose whether live images should be built automatically."
msgstr "Geef aan of de live-images automatisch gebouwd moeten worden."

#. Type: string
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:3001
msgid "Image destination directory:"
msgstr "Bestemmingsmap voor de images:"

#. Type: string
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:3001
msgid "Please specify the directory where live images should be stored."
msgstr "In welke map moeten de live-images worden opgeslagen?"

#. Type: string
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:4001
msgid "Cron expression for image builds:"
msgstr "Cron-uitdrukking voor het bouwen van images:"

#. Type: string
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:4001
msgid ""
"Please specify the scheduling for the cron job defining when live images "
"should be built."
msgstr ""
"Geef een schema voor de crontaak op die aangeeft wanneer de live-images "
"gebouwd moeten worden."

#. Type: string
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:4001
msgid "This defaults to: 0 0 * * *"
msgstr "Dit is standaard: 0 0 * * *"

#. Type: select
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:5001
msgid "Live-build version to use:"
msgstr "Te gebruiken versie van live-build:"

#. Type: select
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:5001
msgid "Please select the version of live-build to use."
msgstr "Welke versie van live-build wilt u gebruiken?"

#. Type: select
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:5001
msgid ""
"If you choose \"git\", the current version of live-build from git will be "
"used. If you choose \"host\", the live-build from the host system will be "
"used. Finally, \"release\" will use the last released version."
msgstr ""
"Als u hier \"git\" kiest zal de huidige versie van live-build uit git worden "
"gebruikt. Als u \"host\" kiest zal de live-build op het computersysteem "
"worden gebruikt. Bij \"release\" zal de laatst uitgebrachte versie worden "
"gebruikt."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:6001
msgid "Daily image distribution(s):"
msgstr "Distributie(s) voor de dagelijkse images:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:6001
msgid ""
"Please select the distributions you would like to include for live images "
"daily-builds."
msgstr ""
"Welke distributies wilt u meenemen in het dagelijks bouwen van de live-"
"images?"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:7001
msgid "Daily image flavor(s):"
msgstr "'Smaken' voor de dagelijkse images:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:7001
msgid ""
"Please select the flavors you would like to include for live images daily-"
"builds."
msgstr ""
"Welke 'smaken' wilt u meenemen in het dagelijks bouwen van de live-images?"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:8001
msgid "Weekly image distribution(s):"
msgstr "Distributie(s) voor de wekelijkse images:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:8001
msgid ""
"Please select the distributions you would like to include for live images "
"weekly-builds."
msgstr ""
"Welke distributies wilt u meenemen in het wekelijks bouwen van de live-"
"images?"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:9001
msgid "Weekly image flavor(s):"
msgstr "'Smaken' voor de wekelijkse images:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:9001
msgid ""
"Please select the flavors you would like to include for live images weekly-"
"builds."
msgstr ""
"Welke 'smaken' wilt u meenemen in het wekelijks bouwen van de live-images?"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../live-build-cron.templates:10001
msgid "squeeze, wheezy, sid"
msgstr "squeeze, wheezy, sid"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:10002
msgid "Monthly image distribution(s):"
msgstr "Distributie(s) voor de maandelijkse images:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:10002
msgid ""
"Please select the distributions you would like to include for live images "
"monthly-builds."
msgstr ""
"Welke distributies wilt u meenemen in het maandelijks bouwen van de live-"
"images?"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../live-build-cron.templates:11001
msgid ""
"standard, rescue, gnome-desktop, kde-desktop, lxde-desktop, xfce-desktop"
msgstr ""
"standaard, rescue, gnome-desktop, kde-desktop, lxde-desktop, xfce-desktop"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:11002
msgid "Monthly image flavor(s):"
msgstr "'Smaken' voor de maandelijkse images:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:11002
msgid ""
"Please select the flavors you would like to include for live images monthly-"
"builds."
msgstr ""
"Welke 'smaken' wilt u meenemen in het maandelijks bouwen van de live-images?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:12001
msgid "Enable source for live-build-cron-images?"
msgstr "Broncode van live-build-cron-images meenemen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:13001
msgid "Enable live-manual autobuilds?"
msgstr "Automatisch bouwen van live-manual activeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:13001
msgid "Please choose whether the live-manual should be built automatically."
msgstr "Wilt u dat live-manual automatisch wordt gebouwd?"

#. Type: string
#. Default
#: ../live-build-cron.templates:14001
msgid "/srv/debian.net/live-manual"
msgstr "/srv/debian.net/live-manual"

#. Type: string
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:14002
msgid "live-manual destination directory:"
msgstr "Bestemmingsmap voor live-manual:"

#. Type: string
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:14002
msgid "Please specify the directory where live-manual should be stored."
msgstr "In welke map moet de live-manual worden opgeslagen?"

#. Type: string
#. Default
#: ../live-build-cron.templates:16001
msgid "live-build-cron-manual"
msgstr "live-build-cron-manual"

#. Type: string
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:16002
msgid "User account for builds of live-manual:"
msgstr "Gebruikersaccount voor het bouwen van live-manual:"

#. Type: string
#. Description
#: ../live-build-cron.templates:16002
msgid ""
"Please enter the username that should be used for builds of live-manual."
msgstr ""
"Welke gebruikersnaam moet worden gebruikt voor het bouwen van live-manual?"

Reply to: