[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://sdic (16 strings)Groeten,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of sdic debconf templates.
# Copyright (C) 2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the sdic package.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sdic 2.1.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sdic@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-02 08:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-24 14:43+0100\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-edict.templates:2001
msgid "Use the edict version of the English-Japanese dictionary?"
msgstr "De edict-versie van het woordenboek Engels-Japans gebruiken?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-edict.templates:2001
msgid ""
"Choosing this option is not recommended. The use of the sdic-gene95 version "
"of the English-Japanese dictionary is encouraged."
msgstr ""
"Deze optie wordt niet aanbevolen. Het gebruikt van de sdic-gene95-versie van "
"het woordenboek Engels-Japans wordt aangemoedigd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-edict.templates:2001
msgid ""
"However, if you don't want to install that package and still want to use "
"such a dictionary, you can select this option and use the edict version."
msgstr ""
"Als u echter dat pakket niet wilt installeren en nog steeds een dergelijk "
"woordenboek wilt gebruiken kunt u voor deze optie kiezen en de edict-versie "
"gebruiken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-edict.templates:3001 ../sdic-gene95.templates:4001
msgid "Generate an index for the English-Japanese dictionary?"
msgstr "Een index aanmaken voor het woordenboek Engels-Japans?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-edict.templates:3001 ../sdic-gene95.templates:4001
msgid ""
"If you have installed the sufary package, you can have an index for the "
"English-Japanese dictionary."
msgstr ""
"Als u het pakket sufary heeft geïnstalleerd kunt u een index voor het "
"woordenboek Engels-Japans hebben."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-edict.templates:3001 ../sdic-edict.templates:4001
#: ../sdic-gene95.templates:4001 ../sdic-gene95.templates:5001
msgid ""
"This will greatly improve the word searching speed. The index size is about "
"ten MB."
msgstr ""
"Dit zal het zoeken naar woorden significant sneller maken. De grootte van de "
"index is ongeveer 10 MB."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-edict.templates:4001 ../sdic-gene95.templates:5001
msgid "Generate an index for the Japanese-English dictionary?"
msgstr "Een index aanmaken voor het woordenboek Japans-Engels?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-edict.templates:4001 ../sdic-gene95.templates:5001
msgid ""
"If you have installed the sufary package, you can have an index for the "
"Japanese-English dictionary."
msgstr ""
"Als u het pakket sufary heeft geïnstalleerd kunt u een index voor het "
"woordenboek Japans-Engels hebben."

#. Type: string
#. Description
#: ../sdic-eijiro.templates:2001
msgid "EIJIRO media/file location:"
msgstr "EIJIRO-media/bestandslocatie:"

#. Type: string
#. Description
#: ../sdic-eijiro.templates:2001
msgid "Please specify the directory containing the EIJIRO dictionary files."
msgstr "Welke map bevat de woordenboekbestand van EIJIRO?"

#. Type: string
#. Description
#: ../sdic-eijiro.templates:2001
msgid ""
"The default setting is appropriate if the EIJIRO CD-ROM is mounted on /media/"
"cdrom."
msgstr ""
"De standaardinstelling is geschikt wanneer de EIJIRO-CD is aangekoppeld als /"
"media/cdrom."

#. Type: string
#. Description
#: ../sdic-gene95.templates:2001
msgid "Directory for the GENE95 archive file:"
msgstr "Map van GENE95-archiefbestand:"

#. Type: string
#. Description
#: ../sdic-gene95.templates:2001
msgid ""
"Please specify the directory containing the GENE95 archive file. This "
"directory must be owned by root."
msgstr ""
"Welke map bevat het archiefbestand van GENE95? Deze map moet eigendom zijn "
"van de beheerdersaccount."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-gene95.templates:3001
msgid "Use the GENE95 version of the Japanese-English dictionary?"
msgstr "De GENE95-versie van het woordenboek Japans-Engels gebruiken?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-gene95.templates:3001
msgid ""
"Choosing this option is not recommended. The use of the sdic-edict version "
"of the Japanese-English dictionary is encouraged."
msgstr ""
"Deze optie wordt niet aanbevolen. Het gebruikt van de sdic-edict-versie van "
"het woordenboek Japans-Engels wordt aangemoedigd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-gene95.templates:3001
msgid ""
"However, if you don't want to install that package and still want to use "
"such a dictionary, you can select this option and use the GENE95 version."
msgstr ""
"Als u echter dat pakket niet wilt installeren en nog steeds een dergelijk "
"woordenboek wilt gebruiken kunt u voor deze optie kiezen en de GENE95-versie "
"gebruiken."

Reply to: