[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#649605] po-debconf://eglibcOn Wed, Jun 01, 2011 at 10:25:22PM +0200, Vincent Zweije wrote:
> Alleen de laatste 2 strings zijn nieuw. De rest is van de originele
> vertaling van Bart Cornelis en niet gewijzigd.

Ik heb deze vertaling (met mijn suggesties) als bug gemeld:
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=649605

Groeten,
-- 
Jeroen Schot


Reply to: