[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://postgrey (3 strings)Groeten,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of postgrey debconf templates.
# Copyright (C) 2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the postgrey package.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: postgrey 1.34-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: postgrey@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-30 06:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-07-18 17:47+0200\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: nl\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../postgrey.templates:2001
msgid "Default TCP port change"
msgstr "Wijziging van de standaard TCP-poort"

#. Type: error
#. Description
#: ../postgrey.templates:2001
msgid ""
"Postgrey is now listening on port 10023 (rather than 60000), which brings "
"its behavior closer to the default upstream settings."
msgstr ""
"Postgrey luistert voortaan op poort 10023 (in plaats van 60000), zodat de "
"instellingen meer lijken op die van de oorspronkelijke versie."

#. Type: error
#. Description
#: ../postgrey.templates:2001
msgid ""
"You will need to adjust its configuration (usually in /etc/postfix/main.cf) "
"accordingly."
msgstr ""
"U moet de configuratie van postgrey aanpassen (normaal gesproken in /etc/"
"postfix/main.cf)."

Reply to: