[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://openswan (41 strings)De template is bijna identiek aan die van strongswan, alleen de
laatste twee strings zijn echt anders.

Groeten,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of openswan debconf templates.
# Copyright (C) 2005-2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the openswan package.
# Luk Claes <luk.claes@ugent.be>, 2005
# Kurt De Bree <kdebree@telenet.be>, 2006.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openswan 4.5.0-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openswan@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-29 19:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-28 12:38+0200\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../openswan.templates:1001
msgid "Old runlevel management superseded"
msgstr "Het oude runlevel-beheer is vervangen"

#. Type: note
#. Description
#: ../openswan.templates:1001
msgid ""
"Previous versions of the Openswan package gave a choice between three "
"different Start/Stop-Levels. Due to changes in the standard system startup "
"procedure, this is no longer necessary or useful. For all new installations "
"as well as old ones running in any of the predefined modes, sane default "
"levels will now be set. If you are upgrading from a previous version and "
"changed your Openswan startup parameters, then please take a look at NEWS."
"Debian for instructions on how to modify your setup accordingly."
msgstr ""
"Vorige versies van het Openswan-pakket gaven de keuze tussen drie "
"verschillende Start/Stop-niveaus. Vanwege veranderingen aan de standaard "
"opstartprocedure van het systeem is dit niet langer nodig of nuttig. Er "
"worden nu logische standaardwaardes ingesteld voor zowel nieuwe installaties "
"als oude waarvoor één van de keuzes is gemaakt. Als u opwaardeert van een "
"vorige versie en uw Openswan-opstartparameters heeft aangepast vindt u in "
"NEWS.Debian instructies over het aanpassen van uw opstelling."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openswan.templates:2001
msgid "Restart Openswan now?"
msgstr "Openswan nu herstarten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openswan.templates:2001
msgid ""
"Restarting Openswan is recommended, since if there is a security fix, it "
"will not be applied until the daemon restarts. Most people expect the daemon "
"to restart, so this is generally a good idea. However, this might take down "
"existing connections and then bring them back up, so if you are using such "
"an Openswan tunnel to connect for this update, restarting is not recommended."
msgstr ""
"U wordt aanbevolen om Openswan te herstarten, want indien deze nieuwe versie "
"veiligheidsproblemen verhelpt worden deze pas echt opgelost bij een herstart "
"van de achtergronddienst. De meeste mensen verwachten dat de "
"achtergronddienst herstart, dus dit is meestal een goed idee. Hoewel, dit "
"kan bestaande verbindingen verbreken en ze dan opnieuw herstellen. Dus als u "
"een Openswan-tunnel gebruikt voor deze verbinding kunt u beter niet "
"herstarten."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openswan.templates:3001
msgid "Use an X.509 certificate for this host?"
msgstr "Moet er een X.509-certificaat voor deze computer gebruikt worden?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openswan.templates:3001
msgid ""
"An X.509 certificate for this host can be automatically created or imported. "
"It can be used to authenticate IPsec connections to other hosts and is the "
"preferred way of building up secure IPsec connections. The other possibility "
"would be to use shared secrets (passwords that are the same on both sides of "
"the tunnel) for authenticating a connection, but for a larger number of "
"connections, key based authentication is easier to administer and more "
"secure."
msgstr ""
"Een X.509-certificaat voor deze computer kan automatisch worden aangemaakt "
"of geïmporteerd. Deze kan worden gebruikt voor het authenticeren van IPsec-"
"verbindingen naar andere computers en is de beste manier om veilige IPsec-"
"verbindingen op te bouwen. Een andere mogelijkheid is om het gebruik van "
"shared secrets (wachtwoorden die hetzelfde zijn aan beide kanten van de "
"tunnel) voor het authenticeren van een verbinding, maar voor een groter "
"aantal verbindingen is authenticatie gebaseerd op sleutels makkelijker om te "
"beheren en veiliger."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openswan.templates:3001
msgid ""
"Alternatively you can reject this option and later use the command \"dpkg-"
"reconfigure openswan\" to come back."
msgstr ""
"U kunt deze optie ook weigeren en op een later moment hier terug komen met "
"het commando \"dpkg-reconfigure openswan\"."

#. Type: select
#. Choices
#: ../openswan.templates:4001
msgid "create"
msgstr "aanmaken"

#. Type: select
#. Choices
#: ../openswan.templates:4001
msgid "import"
msgstr "importeren"

#. Type: select
#. Description
#: ../openswan.templates:4002
msgid "Methods for using a X.509 certificate to authenticate this host:"
msgstr ""
"Methodes bij het gebruik van een X.509-certificaat voor authenticatie van "
"deze computer:"

#. Type: select
#. Description
#: ../openswan.templates:4002
msgid ""
"It is possible to create a new X.509 certificate with user-defined settings "
"or to import an existing public and private key stored in PEM file(s) for "
"authenticating IPsec connections."
msgstr ""
"U kunt een nieuw X.509-certificaat aanmaken met eigen instellingen of een "
"bestaand sleutelpaar in PEM-indeling importeren voor de authenticatie van "
"IPsec-verbindingen."

#. Type: select
#. Description
#: ../openswan.templates:4002
msgid ""
"If you choose to create a new X.509 certificate you will first be asked a "
"number of questions which must be answered before the creation can start. "
"Please keep in mind that if you want the public key to get signed by an "
"existing Certificate Authority you should not select to create a self-signed "
"certificate and all the answers given must match exactly the requirements of "
"the CA, otherwise the certificate request may be rejected."
msgstr ""
"Als u ervoor kiest om een nieuw X.509-certificaat te maken zal u antwoord "
"moeten geven op een aantal vragen voordat het aanmaken kan beginnen. Wanneer "
"u uw publieke sleutel door een bestaande certificaat-autoriteit wilt laten "
"ondertekenen moet u niet voor een door uzelf getekend certificaat kiezen. "
"Ook moet u er op letten dat al uw antwoorden voldoen aan de eisen van deze "
"CA om te voorkomen dat deze uw ondertekeningsaanvraag zal weigeren."

#. Type: select
#. Description
#: ../openswan.templates:4002
msgid ""
"If you want to import an existing public and private key you will be "
"prompted for their filenames (which may be identical if both parts are "
"stored together in one file). Optionally you may also specify a filename "
"where the public key(s) of the Certificate Authority are kept, but this file "
"cannot be the same as the former ones. Please also be aware that the format "
"for the X.509 certificates has to be PEM and that the private key must not "
"be encrypted or the import procedure will fail."
msgstr ""
"Als u een bestaand sleutelpaar wilt importeren zal u gevraagd worden naar "
"hun bestandsnamen (deze kunnen hetzelfde zijn als beide delen in één bestand "
"zijn opgeslagen). U krijgt daarna ook de mogelijkheid om de bestandsnaam van "
"de publieke sleutel(s) van de certificaat-autoriteit op te geven. Dit moet "
"wel een ander bestand zijn. Let er ook op dat de X.509-certificaten in PEM-"
"indeling moeten zijn en dat de geheime sleutel niet versleuteld mag zijn, "
"anders zal de import-procedure mislukken."

#. Type: string
#. Description
#: ../openswan.templates:5001
msgid "File name of your PEM format X.509 certificate:"
msgstr "Bestandsnaam van uw X.509-certificaat in PEM-indeling:"

#. Type: string
#. Description
#: ../openswan.templates:5001
msgid ""
"Please enter the location of the file containing your X.509 certificate in "
"PEM format."
msgstr ""
"Geef de volledige locatie van het bestand dat uw X.509-certificaat in PEM-"
"indeling bevat."

#. Type: string
#. Description
#: ../openswan.templates:6001
msgid "File name of your PEM format X.509 private key:"
msgstr "Bestandsnaam van uw geheime X.509-sleutel in PEM-indeling:"

#. Type: string
#. Description
#: ../openswan.templates:6001
msgid ""
"Please enter the location of the file containing the private RSA key "
"matching your X.509 certificate in PEM format. This can be the same file "
"that contains the X.509 certificate."
msgstr ""
"Geef de volledige locatie van het bestand dat uw geheime RSA-sleutel bevat "
"die behoort bij uw X.509-certificaat in PEM-indeling. Dit kan hetzelfde "
"bestand zijn als dat wat uw X.509-certificaat bevat."

#. Type: string
#. Description
#: ../openswan.templates:7001
msgid "File name of your PEM format X.509 RootCA:"
msgstr "Bestandsnaam van uw X.509-RootCA in PEM-indeling:"

#. Type: string
#. Description
#: ../openswan.templates:7001
msgid ""
"Optionally you can now enter the location of the file containing the X.509 "
"Certificate Authority root used to sign your certificate in PEM format. If "
"you do not have one or do not want to use it please leave the field empty. "
"Please note that it's not possible to store the RootCA in the same file as "
"your X.509 certificate or private key."
msgstr ""
"U heeft nu de mogelijkheid om de locatie van het bestand (in PEM-indeling) "
"dat het X.509-certificaat van de certificaat-autoriteit op te geven waarmee "
"uw certificaat wordt ondertekend. Als u deze niet heeft of als u geen "
"gebruik wilt maken van deze mogelijkheid dient u het veld leeg te laten. Let "
"op: Het is niet mogelijk om de RootCA in hetzelfde bestand te bewaren als uw "
"X.509-certificaat of geheime sleutel."

#. Type: string
#. Description
#: ../openswan.templates:8001
msgid "Length of RSA key to be created:"
msgstr "Lengte van de aan te maken RSA-sleutel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../openswan.templates:8001
msgid ""
"Please enter the required RSA key-length. Anything under 1024 bits should be "
"considered insecure; anything more than 4096 bits slows down the "
"authentication process and is not useful at present."
msgstr ""
"Geef de lengte van de aan te maken RSA-sleutel. Minder dan 1024 bits dient "
"als onveilig te worden beschouwd, meer dan 4096 vertraagd het "
"authenticatieproces en is op dit moment niet nodig."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openswan.templates:9001
msgid "Create a self-signed X.509 certificate?"
msgstr "Wilt u een door uzelf getekend X.509-certificaat aanmaken?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openswan.templates:9001
msgid ""
"Only self-signed X.509 certificates can be created automatically, because "
"otherwise a Certificate Authority is needed to sign the certificate request. "
"If you choose to create a self-signed certificate, you can use it "
"immediately to connect to other IPsec hosts that support X.509 certificate "
"for authentication of IPsec connections. However, using Openswan's PKI "
"features requires all certificates to be signed by a single Certificate "
"Authority to create a trust path."
msgstr ""
"Deze installatie kan enkel een door uzelf getekend X.509-certificaat "
"automatisch aanmaken omdat anders een certificaat-autoriteit nodig is om de "
"certificaataanvraag te tekenen. Als u een door uzelf getekend certificaat "
"wilt aanmaken, dan kunt u het onmiddellijk gebruiken om een verbinding te "
"leggen met andere IPsec-hosts die X.509-certificaten ondersteunen voor IPSec-"
"verbindingen. Als u echter Openswan's PKI-mogelijkheden wilt gebruiken, dan "
"zult u alle X.509-certificaten moeten laten tekenen door één enkele "
"certificaat-autoriteit om een vertrouwenspad aan te maken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openswan.templates:9001
msgid ""
"If you do not choose to create a self-signed certificate, only the RSA "
"private key and the certificate request will be created, and you will have "
"to sign the certificate request with your Certificate Authority."
msgstr ""
"Als u geen door uzelf getekend certificaat wilt aanmaken, dan zullen enkel "
"de geheime RSA-sleutel en de certificaataanvraag worden aangemaakt en zult "
"ude certificaataanvraag moeten laten tekenen door uw certificaat-autoriteit."

#. Type: string
#. Description
#: ../openswan.templates:10001
msgid "Country code for the X.509 certificate request:"
msgstr "Landcode van de X.509-certificaataanvraag:"

#. Type: string
#. Description
#: ../openswan.templates:10001
msgid ""
"Please enter the two-letter code for the country the server resides in (such "
"as \"AT\" for Austria)."
msgstr ""
"Geef de tweeletterige code voor het land waarin de server staat (zoals \"NL"
"\" voor Nederland)."

#. Type: string
#. Description
#: ../openswan.templates:10001
msgid ""
"OpenSSL will refuse to generate a certificate unless this is a valid "
"ISO-3166 country code; an empty field is allowed elsewhere in the X.509 "
"certificate, but not here."
msgstr ""
"OpenSSL zal geen certificaat genereren als dit niet een geldige landcode uit "
"ISO-3166 is. Voor andere velden van het X.509-certificaat is het toegestaan "
"om ze leeg te laten, maar niet voor dit veld."

#. Type: string
#. Description
#: ../openswan.templates:11001
msgid "State or province name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Staat of provincie voor de X.509-certificaataanvraag:"

#. Type: string
#. Description
#: ../openswan.templates:11001
msgid ""
"Please enter the full name of the state or province the server resides in "
"(such as \"Upper Austria\")."
msgstr ""
"Geef de volledige naam van de staat of provincie waarin de server staat "
"(zoals \"Noord-Holland\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../openswan.templates:12001
msgid "Locality name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Plaatsnaam voor de X.509-certificaataanvraag:"

#. Type: string
#. Description
#: ../openswan.templates:12001
msgid ""
"Please enter the locality the server resides in (often a city, such as "
"\"Vienna\")."
msgstr ""
"Geef de plaats waar de server staat (vaak een stad zoals \"Amsterdam\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../openswan.templates:13001
msgid "Organization name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Naam van de organisatie voor de X.509-certificaataanvraag:"

#. Type: string
#. Description
#: ../openswan.templates:13001
msgid ""
"Please enter the organization the server belongs to (such as \"Debian\")."
msgstr ""
"Geef op van welke organisatie deze server deel uitmaakt (zoals \"Debian\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../openswan.templates:14001
msgid "Organizational unit for the X.509 certificate request:"
msgstr "Organisatie-eenheid voor de X.509-certificaataanvraag:"

#. Type: string
#. Description
#: ../openswan.templates:14001
msgid ""
"Please enter the organizational unit the server belongs to (such as "
"\"security group\")."
msgstr ""
"Geef op van welke organisatie-eenheid deze server deel uitmaakt (zoals "
"\"Afdeling beveiliging\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../openswan.templates:15001
msgid "Common Name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Naam (Common Name) voor de X.509-certificaataanvraag:"

#. Type: string
#. Description
#: ../openswan.templates:15001
msgid ""
"Please enter the Common Name for this host (such as \"gateway.example.org\")."
msgstr ""
"Geef de naam (Common Name) voor deze computer op (zoals \"gateway.example.org"
"\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../openswan.templates:16001
msgid "Email address for the X.509 certificate request:"
msgstr "E-mailadres voor de X.509-certificaataanvraag:"

#. Type: string
#. Description
#: ../openswan.templates:16001
msgid ""
"Please enter the email address of the person or organization responsible for "
"the X.509 certificate."
msgstr ""
"Geef het e-mailadres van de persoon of organisatie die verantwoordelijk is "
"voor het X.509-certificaat."

#. Type: note
#. Description
#: ../openswan.templates:17001
msgid "Modification of /etc/ipsec.conf"
msgstr "Aanpassing van /etc/ipsec.conf"

#. Type: note
#. Description
#: ../openswan.templates:17001
msgid ""
"Due to a change in upstream Openswan, opportunistic encryption is no longer "
"enabled by default. The no_oe.conf file that was shipped in earlier versions "
"to explicitly disable it can therefore no longer be included by ipsec.conf. "
"Any such include paragraph will now be automatically removed to ensure that "
"Openswan can start correctly."
msgstr ""
"Vanwege een verandering in de oorspronkelijke Openswan is opportunistische "
"encryptie niet langer standaard geactiveerd. Het bestand no_oe.conf dat in "
"eerdere versies werd meegeleverd om dit expliciet te deactiveren kan daarom "
"niet meer worden ingelezen in ipsec.conf. Zulke inleesregels zullen nu "
"automatisch worden verwijderd om ervoor te zorgen dat Openswan kan starten."

Reply to: