[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://uw-imap (11 strings)Groeten,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of uw-imap debconf templates.
# Copyright (C) 2006-2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the uw-imap package.
# Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl, 2006.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: uw-imap_8:2007e~dfsg-3.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dr@jones.dk\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-19 20:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-29 10:23+0200\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ipopd.templates:2001 ../uw-imapd.templates:2001
msgid "Server ports and protocols to support:"
msgstr "Ondersteunde serverpoorten en protocollen:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ipopd.templates:2001 ../uw-imapd.templates:2001
msgid "Please choose the server ports and protocols to activate."
msgstr ""
"Gelieve aan te geven welke serverpoorten en protocollen geactiveerd moeten "
"worden."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ipopd.templates:2001
msgid ""
" pop3:  POP 3 on TCP port 110 with TLS support;\n"
" pop3s: POP 3 on TCP port 995 with SSL support;\n"
" pop2:  (obsolete) POP 2 on TCP port 109 with TLS support."
msgstr ""
" pop3:  POP-3 op TCP-poort 110 met TLS-ondersteuning;\n"
" pop3s: POP-3 op TCP-poort 995 met SSL-ondersteuning;\n"
" pop2:  (verouderde) POP-2 op TCP-poort 109 met TLS-ondersteuning."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ipopd.templates:2001
msgid "It is recommended to activate both pop3 and pop3s."
msgstr "U wordt aangeraden om zowel pop3 als pop3s te activeren."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../ipopd.templates:2001 ../ipopd.templates:3001
msgid ""
"As the ports and protocols choice may have been overridden by local changes, "
"you may need to enforce the choice and run the package configuration again "
"with 'dpkg-reconfigure ipopd'."
msgstr ""
"Omdat de keus van poorten en protocollen door lokale wijzigingen kan zijn "
"overschreven is het mogelijk dat u uw keus moet afdwingen door de "
"pakketconfiguratie opnieuw uit te voeren via 'dpkg-reconfigure ipopd'."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ipopd.templates:3001 ../uw-imapd.templates:3001
msgid "Enforce port selection?"
msgstr "Gekozen poorten afdwingen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ipopd.templates:3001
msgid "The ipopd daemon supports listening simultaneously on several ports."
msgstr "De ipopd-achtergronddienst kan op meerdere poorten tegelijk luisteren."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../uw-imapd.templates:2001
msgid ""
" imap2: IMAP 4rev1 on TCP port 143 with TLS support;\n"
" imaps: IMAP 4rev1 on TCP port 993 with SSL support;\n"
" imap3: (obsolete) IMAP 3 on TCP port 220 with TLS support."
msgstr ""
" imap2: IMAP-4rev1 op TCP-poort 143 met TLS-ondersteuning;\n"
" imaps: IMAP-4rev1 op TCP-poort 993 met SSL-ondersteuning;\n"
" imap3: (verouderdere) IMAP-3 op TCP-poort 220 met TLS-ondersteuning."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../uw-imapd.templates:2001
msgid "It is recommended to activate both imap2 and imaps."
msgstr "U wordt aangeraden om zowel imap2 als imaps te activeren."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../uw-imapd.templates:2001 ../uw-imapd.templates:3001
msgid ""
"As the ports and protocols choice may have been overridden by local changes, "
"you may need to enforce the choice and run the package configuration again "
"with 'dpkg-reconfigure uw-imapd'."
msgstr ""
"Omdat de keus van poorten en protocollen door lokale wijzigingen kan zijn "
"overschreven is het mogelijk dat u uw keus moet afdwingen door de "
"pakketconfiguratie opnieuw uit te voeren via 'dpkg-reconfigure uw-imapd'."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uw-imapd.templates:3001
msgid "The uw-imap daemon supports listening simultaneously on several ports."
msgstr ""
"De uw-imap-achtergronddienst kan op meerdere poorten tegelijk luisteren."

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: