[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/releasesUpdate of /cvsroot/webwml/webwml/dutch/releases
In directory alioth:/tmp/cvs-serv12782/dutch/releases

Modified Files:
	index.wml 
Log Message:
Remove innacurate GNU/Linux, thanks to Ben Armstrong for the notice

--- /cvsroot/webwml/webwml/dutch/releases/index.wml	2011/02/05 21:49:21	1.29
+++ /cvsroot/webwml/webwml/dutch/releases/index.wml	2011/04/17 19:18:33	1.30
@@ -3,7 +3,7 @@
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
 
 # Last Translation Update by $Author: taffit-guest $
-# Last Translation Update at $Date: 2011/02/05 21:49:21 $
+# Last Translation Update at $Date: 2011/04/17 19:18:33 $
 
 <p>Debian heeft altijd tenminste drie releases die actief worden onderhouden:
 <q>stable</q>, <q>testing</q> en <q>unstable</q>.</p>
@@ -17,7 +17,7 @@
 </p><p>
   Dit is de  productie-release, welke we u aanraden vooral te gebruiken.
 </p><p>
-  De huidige <q>stable</q> distributie van Debian GNU/Linux is
+  De huidige <q>stable</q> distributie van Debian is
   versie <current_release>, met de codenaam
   <em><current_release_name></em>. Deze werd vrijgegeven op
   <current_release_date>.


Reply to: