[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://uswsuspHoi,

Ik heb een stuk uit de lijst gepakt en met Vincent Zweije over de
aanpak gecommuniceerd. Het is grotendeels een review met een paar
aanpassingen van de vertaling en daarom heb ik gekozen voor LCFC.

Willem Kuyn

Attachment: uswsups_1.0-1.nl.po.gz
Description: GNU Zip compressed data


Reply to: