[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/BugsUpdate of /cvsroot/webwml/webwml/dutch/Bugs
In directory alioth:/tmp/cvs-serv7515/dutch/Bugs

Modified Files:
	Reporting.wml 
Log Message:
Don't implicitly suggest to use reportbug as root (Closes: #515624)

--- /cvsroot/webwml/webwml/dutch/Bugs/Reporting.wml	2010/07/13 08:33:37	1.39
+++ /cvsroot/webwml/webwml/dutch/Bugs/Reporting.wml	2010/12/18 12:59:28	1.40
@@ -1,8 +1,8 @@
 #use wml::debian::template title="Debian BTS — rapporteren van bugs" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
-#use wml::debian::translation-check translation="1.69"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.70"
 
-# Last Translation Update by: $Author: fjp $
-# Last Translation Update at: $Date: 2010/07/13 08:33:37 $
+# Last Translation Update by: $Author: taffit-guest $
+# Last Translation Update at: $Date: 2010/12/18 12:59:28 $
 
 <h1>Een probleem in Debian rapporteren met reportbug</h1>
 
@@ -14,7 +14,8 @@
 en starten zijn eenvoudig:</p>
 
 <blockquote>
-  <p><kbd>aptitude install reportbug; reportbug</kbd></p>
+   <p># <kbd>aptitude install reportbug</kbd><br/>
+    $ <kbd>reportbug</kbd></p>
 </blockquote>
 
 <p>Het programma zal u stap voor stap door het proces van het rapporteren van


Reply to: