[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://refcard/po4a/nl.po>> Wat is een goede vertaling voor "CD images"?
> Ik zou het eerlijk gezegd niet weten... IMHO is niet vertalen het beste,
> aangezien de term in het Nederlands ook vrijwel altijd wordt gebruikt.

Zoiets dacht ik al.

> Ik heb het hele bestand even doorgelezen en nog wat aanpassingen gemaakt
> (zie bijgevoegde diff).

Hmm, zo te zien heb je de verkeerde diff bijgevoegd...

> 513c513
> < msgstr "rm <replaceable>bestanden</replaceable>"
> ---
> > msgstr "pager <replaceable>bestanden</replaceable>"
> 
> Het is wel bruut om die arme nieuwelingen al hun bestanden te laten
> verwijderen...

Helemaal mee eens, onvergefelijk.

Ik zie de correcte diff graag tegemoet.

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: