[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://dash> msgid ""
> "Using dash as the system shell will improve the system's overall "
> "performance. It does not alter the shell presented to interactive
> users."
> msgstr "Als u dash als de systeemshell gebruikt, zal dit de
> prestaties van het systeem ten goede komen. Het verandert niets
> veranderen aan de shell die interactieve gebruikers te zien krijgen."

s/niets veranderen aan/niets aan/

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: