[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/docUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/doc
In directory alioth:/tmp/cvs-serv17564

Modified Files:
	docpolicy.wml 
Log Message:
Fix syntax errors

--- /cvs/webwml/webwml/dutch/doc/docpolicy.wml	2009/12/22 08:35:27	1.9
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/doc/docpolicy.wml	2010/05/18 09:33:36	1.10
@@ -2,7 +2,7 @@
 #use wml::debian::translation-check translation="1.14"
 
 # Last Translation Update by $Author: fjp $
-# Last Translation Update at $Date: 2009/12/22 08:35:27 $
+# Last Translation Update at $Date: 2010/05/18 09:33:36 $
 
 <p>
 Deze handleiding is nogal achterhaald.
@@ -10,8 +10,8 @@
 <a href="http://lists.debian.org/debian-doc/";>debian-doc mailinglijst</a>.
 Zie de huidige conceptversie van het
 <a href="manuals/ddp-policy/ddp-policy">nieuwe beleid</a>.
-Voor alle nieuwe bijdragen wordt gebruik van <strong>DocBook XML</string>
-in plaats van <strong>debiandoc-sgml</string></p> aanbevolen.</p>
+Voor alle nieuwe bijdragen wordt gebruik van <strong>DocBook XML</strong>
+in plaats van <strong>debiandoc-sgml</strong> aanbevolen.</p>
 
 <p>Hier is een lijst van beslissingen die gemaakt zijn op onze mailinglijst en 
 goedgekeurd door onze Documentatie Manager, Susan G. Kleinmann (teruggetreden).


Reply to: