[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

webpagina werkt nietHoi,

Het lijkt erop dat de webpagina van vertalingen [1] de berichten van de
laatste dagen niet heeft verwerkt.

MVG
Paul
[1] http://dutch.debian.net/

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: