[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/releases/lennyUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/lenny
In directory gluck:/tmp/cvs-serv6558/lenny

Modified Files:
	index.wml 
Added Files:
	credits.wml errata.wml reportingbugs.wml 
Log Message:
correct version number for lenny, add some missing pages and bring up to date


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/lenny/index.wml	2009/02/14 20:03:00	1.5
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/lenny/index.wml	2009/02/15 10:01:07	1.6
@@ -3,12 +3,12 @@
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/lenny/release.data"
 
-# Last Translation Update by $Author: djpig $
-# Last Translation Update at $Date: 2009/02/14 20:03:00 $
+# Last Translation Update by $Author: thijs $
+# Last Translation Update at $Date: 2009/02/15 10:01:07 $
 
 <if-stable-release release="lenny">
 
-<p>Debian GNU/Linux <current_release_etch> is
+<p>Debian GNU/Linux <current_release_lenny> is
 uitgebracht op <current_release_date>. De nieuwe release bevat ingrijpende
 wijzigingen, beschreven in
  ons <a href="$(HOME)/News/2009/20090214">persbericht</a> en

--- /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/lenny/credits.wml	2009/02/15 10:01:07	NONE
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/lenny/credits.wml	2009/02/15 10:01:07	1.1
#use wml::debian::template title="Debian GNU/Linux 5.0 -- Credits (or Blame)" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.2"

# Last Translation Update by $Author: thijs $
# Last Translation Update at $Date: 2009/02/15 10:01:07 $

<h2>Release management</h2>

<p>Deze Debian-release werd gestuurd door Luk Claes, Andreas Barth en Marc Brockschmidt.</p>

<h2>De rest van Debian</h2>

<p>De <a href="$(HOME)/devel/people">ontwikkelaars</a> en iedereen die heeft
bijgedragen.</p>
--- /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/lenny/errata.wml	2009/02/15 10:01:07	NONE
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/lenny/errata.wml	2009/02/15 10:01:07	1.1
#use wml::debian::template title="Debian GNU/Linux 5.0 -- Errata" BARETITLE=true
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::translation-check translation="1.3"

# Last Translation Update by $Author: thijs $
# Last Translation Update at $Date: 2009/02/15 10:01:07 $

#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"

<toc-display/>

<hrline>

<toc-add-entry name="security">Beveiligingsproblemen</toc-add-entry>

<p>Het Debian-beveiligingsteam werkt pakketten bij in de stabiele release
wanneer ze problemen gerelateerd met de beveiliging hebben geïdentificeerd.
Bekijk de 
<a href="$(HOME)/security/">beveiligingspagina's</a> voor informatie over
onderkende beveiligingsproblemen in <q>lenny</q>.</p>

<p>Als u APT gebruikt, voeg dan de volgende regel toe aan 
<tt>/etc/apt/sources.list</tt> om toegang te hebben tot de laatste 
beveiligingsupdates:</p>

<pre>
  deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
</pre>

<p>Voer daarna <kbd>apt-get update</kbd> uit, gevolgd door 
<kbd>apt-get upgrade</kbd>.</p>


<toc-add-entry name="pointrelease">Tussenreleases</toc-add-entry>

<p>Soms, in het geval van diverse kritieke problemen of opwaarderingen in
verband met beveiliging wordt de distributie bijgewerkt. Deze worden
aangeduid als tussenreleases.</p>

#<ul>
#  <li>De eerste tussenrelease, 4.0r1, werd vrijgegeven op
#      <a href="$(HOME)/News/2007/20070817">15 augustus 2007</a>.</li>
#</ul>

<ifeq <current_release_lenny> 5.0.0 "

<p>Er zijn nog geen tussenreleases voor Debian 5.0.</p>" "

<p>Zie de 
<a href=http://http.nl.debian.org/debian/dists/lenny/ChangeLog>ChangeLog</a>
voor details over wijzigingen tussen 5.0.0 en <current_release_lenny/>.</p>"/>

<p>Verbeteringen voor de uitgebracht stabiele distributie gaan dikwijls door een
uitgebreide testperiode voordat ze in het archief worden aanvaard.
Echter, deze verbeteringen zijn beschikbaar in de
<a href="http://ftp.nl.debian.org/debian/dists/lenny-proposed-updates/";>\
dists/lenny-proposed-updates</a>-map van elke Debian-archief-spiegelserver.</p>

<p>Als u APT gebruikt om uw pakketten bij te werken, dan kunt u de
voorgestelde updates installeren door de volgende regel toe te voegen aan
<tt>apt/sources.list</tt>:</p>

<pre>
  \# voorgestelde updates voor een 5.0 tussenrelease
  deb http://ftp.nl.debian.org/debian proposed-updates main contrib non-free
</pre>

<p>Voer daarna <kbd>apt-get update</kbd> uit, gevolgd door 
<kbd>apt-get upgrade</kbd>.</p>


<toc-add-entry name="installer">Installatiesysteem</toc-add-entry>

<p>
Zie voor informatie over errata en updates van het installatiesysteem
de <a href="debian-installer/">installatie-informatie</a>-pagina.
</p>
--- /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/lenny/reportingbugs.wml	2009/02/15 10:01:07	NONE
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/lenny/reportingbugs.wml	2009/02/15 10:01:07	1.1
#use wml::debian::template title="Debian GNU/Linux 5.0 -- Problemen Rapporteren" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.1"

# Last Translation Update by $Author: thijs $
# Last Translation Update at $Date: 2009/02/15 10:01:07 $

<h2><a name="report-release">Met de Release Notes</a></h2>

<p>Voor fouten in de <a href="releasenotes">Release Notes</a> dient
een bug te worden <a href="$(HOME)/Bugs/Reporting">gerapporteerd</a>
tegen het pseudo-pakket <tt>release-notes</tt>. Discussie met betrekking
tot dit document vindt plaats op de debian-doc mailinglijst op 
<a href="mailto:debian-doc@lists.debian.org";>\
&lt;debian-doc@lists.debian.org&gt;</a>. Als u opmerkingen heeft over
het document waarvoor een probleemraport niet geeigend is, kunt u
waarschijnlijk het beste een e-mail naar de mailinglijst sturen.</p>

<h2><a name="report-installation">Met een installatie</a></h2>

<p>Als u een probleem heeft met het installatiesysteem, rapporteer dan 
bugs tegen het <tt>installation-reports</tt>-pakket. Vul het 
<a href="$(DEVEL)/debian-installer/report-template">formulier</a> in
om zeker te zijn dat u alle benodigde informatie verschaft.</p>

<p>Als u voorstellen of correcties voor de 
<a href="installmanual">Installatiehandleiding</a> heeft, moet u deze als
<a href="$(HOME)/Bugs/Reporting">bugs rapporteren</a> tegen 
<tt>installation-guide</tt>, het bronpakket waarin die documentatie wordt
beheerd.</p>

<p>Als u problemen heeft met het installatiesysteem die niet geschikt zijn voor
een probleemrapport (b.v. als u niet zeker bentof het een bug is, het niet 
duidelijk is welk deel van het systeem het veroorzaakt, enz.), dan kunt u best
een e-mail sturen naar de mailinglijst,
<a href="mailto:debian-boot@lists.debian.org";>\
&lt;debian-boot@lists.debian.org&gt;</a>.</p>

<h2><a name="report-upgrade">Met een opwaardering</a></h2>
<p>Als u problemen ondervindt met het opwaarderen van uw systeem vanaf een
eerdere release, rapporteer dan een bug tegen <tt>upgrade-reports</tt>,
het pseudo-pakket dat wordt gebruikt om die informatie te volgen. Zie de
<a href="releasenotes">Release Notes</a> voor nadere informatie over het
indienen van een rapport over een opwaardering.

<h2><a name="report-package">Overige problemen</a></h2>

<p>Als u problemen ondervindt met het systeem na installatie, probeer dan te
traceren welk pakket ze veroorzaakt en 
<a href="$(HOME)/Bugs/Reporting">rapporteer een bug</a> tegen dat pakket.</p>


Reply to: