[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/distribUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/distrib
In directory gluck:/tmp/cvs-serv22761

Modified Files:
	archive.wml 
Log Message:
Dutch translation update

--- /cvs/webwml/webwml/dutch/distrib/archive.wml	2007/11/28 14:24:57	1.15
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/distrib/archive.wml	2008/12/01 11:04:08	1.16
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Distributie archief"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.15"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.16"
 #use wml::debian::toc
 
 # Translator:    Bas Zoetekouw <bas@debian.org>
@@ -17,6 +17,7 @@
 <p>Releases worden daar bewaard in de <tt>dists/</tt>-directory onder
 hun codenaam:</p>
 <ul>
+ <li><a href="../releases/sarge/">sarge</a> is Debian 3.1</li>
  <li><a href="../releases/woody/">woody</a> is Debian 3.0</li>
  <li><a href="../releases/potato/">potato</a> is Debian 2.2</li>
  <li><a href="../releases/slink/">slink</a> is Debian 2.1</li>
@@ -27,18 +28,19 @@
 </ul>
 
 <p>Met het voortschrijden der tijd, verwijderen we de gecompileerde
-binary-pakketten van oude releases. Op het moment zijn er alleen nog binary
-(voor-gecompileerde) pakketten aanwezig van <i>woody</i>, <i>potato</i>, <i>slink</i>,
-<i>hamm</i> en <i>bo</i> en alleen broncode voor de oudere releases.</p>
+binary-pakketten van oude releases. Op het moment zijn er binary
+(voorgecompileerde) pakketten aanwezig voor <i>sarge</i>, <i>woody</i>,
+<i>potato</i>, <i>slink</i>, <i>hamm</i> en <i>bo</i>; voor oudere releases
+is alleen broncode beschikbaar.</p>
 
 <p>Als u APT gebruikt, zijn de relevante regels voor
-<tt>sources.list</tt> als volgt:</p>
+<tt>sources.list</tt> bijvoorbeeld als volgt:</p>
 <pre>
- deb http://archive.debian.org/debian-archive/ hamm contrib main non-free
+ deb http://archive.debian.org/debian/ hamm contrib main non-free
 </pre>
 <p>of</p>
 <pre>
- deb http://archive.debian.org/debian-archive/ bo bo-unstable contrib main non-free
+ deb http://archive.debian.org/debian/ bo bo-unstable contrib main non-free
 </pre>
 
 <p>Hieronder volgt een lijst van mirrors die ook het archief hebben
@@ -55,24 +57,23 @@
 Hiervoor beheerde Debian een speciaal archief, genaamd <q>non-US</q>.</p>
 
 <p>Met Debian 3.1 zijn deze pakketten opgenomen in het reguliere archief
-(<q>main</q>) en sinds dien bestaat het debian-non-US niet meer. Het is
-nu echt een <em>archief</em>; een aanvulling op de
-archive.debian.org archieven.</p>
+(<q>main</q>) en sindsdien bestaat het debian-non-US niet meer. Het is
+nu echt een <em>archief</em> en opgenomen in archive.debian.org.</p>
 
-<p>De pakketten zijn nog steeds beschikbaar vanaf een locatie in Nederland.
-Beschikbare toegangsmethoden zijn:</p>
+<p>De pakketten zijn nog steeds beschikbaar vanaf de archive.debian.org
+server. Beschikbare toegangsmethoden zijn:</p>
 <blockquote><p>
-<a href="ftp://non-us.debian.org/debian-non-US/";>ftp://non-us.debian.org/debian-non-US/</a><br>
-<a href="http://non-us.debian.org/debian-non-US/";>http://non-us.debian.org/debian-non-US/</a><br>
-rsync://non-us.debian.org/debian-non-US/ (limited)
+<a href="ftp://archive.debian.org/debian-non-US/";>ftp://archive.debian.org/debian-non-US/</a><br>
+<a href="http://archive.debian.org/debian-non-US/";>http://archive.debian.org/debian-non-US/</a><br>
+rsync://archive.debian.org/debian-non-US/ (limited)
 </p></blockquote>
 
 <p>De relevante regels voor sources.list om de pakketten met APT te gebruiken,
 zijn:</p>
 
 <pre>
- deb http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free
- deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free
+ deb http://archive.debian.org/debian-non-US woody/non-US main contrib non-free
+ deb-src http://archive.debian.org/debian-non-US woody/non-US main contrib non-free
 </pre>
 
 <p>Op spiegelservers bevond non-US zich in de <tt>debian-non-US</tt> map.


Reply to: