[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: APT: vreemde vertaalde stringOn Wednesday 16 July 2008, Thijs Kinkhorst wrote:
> W: Ophalen van
> ftp://ftp.rc.sara.nl/pub/sara-omsa/dists/dell/Release.gpg Kon
> 'ftp.rc.sara.nl' niet vinden is mislukt
>
> Ik vermoed dat dit komt omdat de foutmelding "Kon 'ftp.rc.sara.nl' niet
> vinden" in de Engelse tekst op het eind geplaatst wordt zodat wel klopt.

Algemeen probleem hier is dat strings, en met name in apt/aptitude, 
grotendeels "out of context" vertaald worden. Zeker als deze variabelen 
bevatten is het lang niet altijd duidelijk hoe de uiteindelijke string 
eruit zal gaan zien of zelfs wat voor soort text in de variabele terecht 
zal komen. Gezien het zeer grote aantal strings is het ondoenlijk voor 
elke afzonderlijk dit in detail te controleren.

Resultaat is dit soort foutjes.

Het is goed dat er in ieder geval één gebruiker is die zijn systeem in nl 
heeft en de fouten rapporteert :-)

> Wie kan dit herstellen? 

In het algemeen: de laatste vertaler zoals vermeld in de PO file die je 
kan vinden op de l10n status paginas voor nl [1,2].

Ik heb het op mijn ToDo lijst geplaatst om mee te nemen met mijn volgende 
update.

BTW, zowel [1] als [2] bevatten enkele gedateerde vertalingen van jouw 
hand. Enige kans op een update? ;-)

Thx,
FJP

[1] http://www.debian.org/international/l10n/po/nl (programma vertalingen)
[2] http://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/nl (debconf)

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: