[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://gnome-applets (5 strings)Package: gnome-applets
Version: 2.20.1-2
Severity: minor
Tags: patch l10n

Dit is een oude van Esther Hanko, maar staat zo te zien redelijk hoog
op de popcon lijst, dus heb ik hem maar even aangepakt.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.
# Dutch gnome-applets po-debconf translation,
# Copyright (C) 2008 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-applets package.
# Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-applets 2.20.1-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gpastore@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-01 07:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-01-21 22:41+0000\n"
"Last-Translator: Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>\n"
"Language-Team: Debian-Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../gnome-applets.templates:2001
msgid "Should cpufreq-selector run with root privileges?"
msgstr ""
"Moet cpufreq-selector met beheerdersrechten draaien?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../gnome-applets.templates:2001
msgid ""
"The 'cpufreq-selector' program, part of the CPU Frequency Scaling Monitor, "
"can be set up to use superuser privileges when it is run ('SUID root')."
msgstr ""
"Het 'cpufreq-selector' programma, onderdeel van de CPU Frequency Scaling "
"Monitor, kan worden ingesteld om beheerdersrechten te gebruiken wanneer "
"het wordt uitgevoerd ('SUID root')."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../gnome-applets.templates:2001
msgid ""
"If you choose this option, any ordinary user will have the power to set the "
"processor's clock frequency. However, this may also be potentially "
"exploitable in security attacks."
msgstr ""
"Als u deze optie accepteert heeft iedere gebruiker de mogelijkheid om "
"de klokfrequentie van de processor in te stellen. Dit kan echter worden "
"gebruikt bij aanvallen tegen de veiligheid van de computer."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../gnome-applets.templates:2001
msgid ""
"The applet will continue to work if you choose to disable SUID for cpufreq-"
"selector, but only for monitoring the CPU clock frequency. The applet may "
"need to be restarted for a change to take effect."
msgstr ""
"Het applet zal wel blijven werken als u ervoor kiest om SUID voor de "
"cpufreq-selector uit te schakelen, maar dan alleen om de klokfrequentie "
"van de processor te meten. U zult wellicht het applet moeten herstarten "
"voor deze beslissing effect heeft."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../gnome-applets.templates:2001
msgid ""
"If in doubt, accept the default of no SUID root. To change this setting "
"later, run 'dpkg-reconfigure gnome-applets'."
msgstr ""
"Indien u niet zeker van uw zaak bent, weiger dan de SUID-root instelling, "
"zoals ook is voorgegeven. Om deze instelling later te wijzigen kunt u "
"'dpkg-reconfigure gnome-applets' uitvoeren."

Reply to: