[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/devel/builddUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/devel/buildd
In directory gluck:/tmp/cvs-serv18215/dutch/devel/buildd

Modified Files:
	wanna-build-states.wml 
Log Message:
1.18: Close tags and use <q>


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/devel/buildd/wanna-build-states.wml	2006/07/17 21:30:19	1.15
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/devel/buildd/wanna-build-states.wml	2008/01/14 20:34:17	1.16
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Wanna-build states: een uitleg" BARETITLE="true"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.17" maintainer="Wouter Verhelst"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.18" maintainer="Wouter Verhelst"
 
   <p>Deze pagina probeert uit te leggen wat elke wanna-build status 
    betekent, en wat er met een pakket zal gebeuren als het zich in
@@ -31,10 +31,10 @@
 	status <em>needs-build</em> is, dan is het nog niet opgepikt
 	door een autobuilder, maar dat zal wel gebeuren (op het moment
 	dat er één beschikbaar is wanneer dit specifieke pakket zich
-	bovenaan de lijst bevindt). Mensen zeggen gewoonlijk "een
-	pakket staat in de wachtrij om opnieuw gecompileerd te worden"
+	bovenaan de lijst bevindt). Mensen zeggen gewoonlijk <q>een
+	pakket staat in de wachtrij om opnieuw gecompileerd te worden</q>
 	wanneer ze het hebben over een pakket in de
-	<em>needs-build</em> status.<br>
+	<em>needs-build</em> status.<br />
 	Het is interessant om weten dat de <em>needs-build</em> wachtrij
 	geen FIFO lijst is; in plaats daarvan wordt de lijst gesorteerd
 	volgens de volgende criteria:
@@ -68,7 +68,7 @@
 	autobuilders te compileren, terwijl ze de kleinere aan de
 	tragere machines overlaten. Theoretisch gezien kan een buildd
 	verder ook expliciet een andere sectie-volgorde opvragen, maar
-	dat wordt gewoonlijk niet gedaan.<br>
+	dat wordt gewoonlijk niet gedaan.<br />
 	Er kunnen nog andere situaties zijn waarin de wachtrij-volgorde
 	genegeerd schijnt te zijn; maar merk op dat dit allemaal
 	uitzonderingen zijn.
@@ -96,7 +96,7 @@
 	terugsturen naar de autobuilder. In reactie daarop zal de
 	autobuilder het pakket uploaden en z'n status naar
 	<em>uploaded</em> overzetten. Dit betekent dat een pakket in
-	deze status zich (ergens) in de incoming queue bevindt.<br>
+	deze status zich (ergens) in de incoming queue bevindt.<br />
 	Een autobuilder zal een pakket niet meer aanraken eens z'n
 	status <em>uploaded</em> is, tenminste niet tot de volgende
 	upload of totdat een porter manueel de status van een pakket
@@ -111,14 +111,14 @@
 	markeren. Een pakket in die status zal automatisch, zonder
 	menselijke interventie, terug als <em>needs-build</em>
 	gemarkeerd worden wanneer de desbetreffende dependencies
-	beschikbaar zijn.<br>
+	beschikbaar zijn.<br />
 	Oorspronkelijk moest een buildd proberen een pakket te
 	compileren vooraleer de beheerder het handmatig in de
 	<em>dep-wait</em> status zou plaatsen. In augustus 2005 werd er
 	echter extra functionaliteit aan wanna-build toegevoegd die
 	ervoor zorgt dat een pakket automatisch van de <em><a
 	href='#installed'>installed</a></em> verplaatst wordt, indien
-	dat van toepassing is.<br>
+	dat van toepassing is.<br />
 	Er zijn twee specifieke situaties waarbij het kan gebeuren dat
 	een pakket in de <em>dep-wait</em> status blijft; deze zijn
 	wanneer een tikfout zich voorgedaan heeft bij het specifiëren va
@@ -127,7 +127,7 @@
 	bestaat en ook nooit zal bestaan) en wanneer een
 	build-depencency gedeclareerd is op een pakket dat als
 	<em>not-for-us</em> gemarkeerd is, of dat in de
-	<em>packages-arch-specific</em> lijst zit.<br>
+	<em>packages-arch-specific</em> lijst zit.<br />
 	Als voorbeeld voor dat laatste, overweeg drie pakketten: Een
 	pakket <tt>foo</tt>, dat alleen voor <tt>i386</tt> bestaat; een
 	pakket <tt>bar</tt>, wat alleen voor <tt>m68k</tt> bestaat (en
@@ -154,7 +154,7 @@
 	opnieuw gecompileerd moet worden; dit is opdat pakketten die
 	duidelijk niet gecompileerd zullen kunnen worden, geen buildd
 	tijd zullen verspillen. Hoewel dit zelden nodig is, is de
-	mogelijkheid beschikbaar voor de autobuilder-beheerder.<br>
+	mogelijkheid beschikbaar voor de autobuilder-beheerder.<br />
 	Merk op dat een pakket <strong>nooit</strong> als
 	<em>failed</em> gemarkeerd zal worden zonder menselijke
 	interventie.
@@ -170,7 +170,7 @@
 	niet op een andere architectuur gecompileerd moet worden, toch
 	een poging gedaan worden op andere architecturen (deze zal
 	echter mislukken nog voor de build-dependencies gedownloaded en
-	geïnstalleerd zijn)<br>
+	geïnstalleerd zijn)<br />
 	Vermits autobuilders geen tijd moeten verspelen aan het
 	compileren van pakketten die niet interessant zijn voor hun
 	architectuur, is er een manier nodig om pakketten op te sommen
@@ -181,13 +181,13 @@
 	dag afgeraden; autobuilder-beheerders gebruiken daarom best
 	<em>packages-arch-specific</em> in de plaats, wat een lijst is
 	van pakketten specifiek voor één of meerdere architecturen, in
-	plaats van een wanna-build status.<br>
+	plaats van een wanna-build status.<br />
 	Een pakket in <em>not-for-us</em> of
 	<em>packages-arch-specific</em> zal deze status
 	<strong>niet</strong> uit zichzelf verlaten; als jouw pakket een
 	gegeven architectuur in zijn control file expliciet niet
 	bevatte, maar die nu wel bevat, dan moet je pakket
-	<strong>manueel</strong> terug in de queue gestoken worden.<br>
+	<strong>manueel</strong> terug in de queue gestoken worden.<br />
 	Als je dit ooit tegenkomt, dan kan je de relevante
 	buildd-beheerder vragen dit te doen door ze te mailen op
 	$arch@buildd.debian.org.
@@ -242,7 +242,7 @@
    bevindt door naar <a href="http://buildd.debian.org/stats/";>de
    buildd stats-pagina</a> te gaan, tenzij het in de status
    <em>installed</em> is (nu ja; niet als je het niet erg vindt om je
-   door een multi-megabyte "&lt;arch&gt;-all.txt" bestand te
+   door een multi-megabyte <q>&lt;arch&gt;-all.txt</q> bestand te
    worstelen...). Alternatief zijn er een aantal webpagina's
    beschikbaar via <a
    href="http://crest.debian.org/";>crest.debian.org</a>, die
@@ -289,7 +289,7 @@
    <dd>De compilatie is mislukt door een tijdelijk probleem met de
     autobuilder; voorbeelden zijn netwerkproblemen, het niet
 	bereikbaar zijn van de broncode van het te compileren pakket met
-	de huidige sources.list, weinig schijfruimte, en andere.<br>
+	de huidige sources.list, weinig schijfruimte, en andere.<br />
 	Een pakket dat <em>given-back</em> als resultaat heeft wordt
 	terug als <em><a href="#needs-build">needs-build</a></em>
 	gemarkeerd; dit wil zeggen dat die automatisch terug opgepikt


Reply to: