[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://etckeeper (5 strings)On Sat, Dec 22, 2007 at 05:37:23PM +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:2001
> msgid "The /etc directory contains uncommitted files or other changes. It's best for all files in /etc to be committed to git before running APT. Added and changed files listed below can be committed automatically:"
> msgstr "De map '/etc' bevat niet opgeslagen bestanden of andere aanpassingen. Het is sterk aan te raden om alle aanpassingen in '/etc/' op te slaan in git vooraleer u APT uitvoert. De hieronder aangegeven toegevoegde en veranderde bestanden worden automatisch opgeslagen."

niet-opgeslagen is volgens mij met koppelteken

Er is ook een verschil tussen 'to save' en 'to commit'. Het eerste zet
de boel gewoon op de lokale harde schijf, het tweede doet veel meer. Je
vertaling 'opslaan' is eigenlijk een vertaling van 'to save'.

Zelf heb ik wel geen beter alternatief (buiten gewoon 'committen', dan)

Komt later nog terug.

Geen verdere opmerkingen

-- 
<Lo-lan-do> Home is where you have to wash the dishes.
  -- #debian-devel, Freenode, 2004-09-22


Reply to: