[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/docUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/doc
In directory gluck:/tmp/cvs-serv4434/doc

Modified Files:
	cvs.wml devel-manuals.wml 
Log Message:
Dutch translation update

--- /cvs/webwml/webwml/dutch/doc/cvs.wml	2005/10/23 16:23:05	1.7
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/doc/cvs.wml	2007/12/16 21:40:37	1.8
@@ -1,62 +1,62 @@
 #use wml::debian::ddp title="Debian Documentatie Project CVS"
 #use wml::debian::toc
-#use wml::debian::translation-check translation="1.24"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.27"
 
-# Last Translation Update by $Author: witch $
-# Last Translation Update at $Date: 2005/10/23 16:23:05 $
+# Last Translation Update by $Author: fjp $
+# Last Translation Update at $Date: 2007/12/16 21:40:37 $
 
 <p>Het Debian Documentatie Project bewaart zijn webpagina's en veel van de 
-handleidingteksten op de Debian CVS-server op <b>cvs.debian.org</b>.
+handleidingteksten op de Debian CVS-server op <strong>cvs.debian.org</strong>.</p>
 
-<p>Iedereen kan de broncode afhalen van de CVS-server. Enkel leden van het 
+<p>Iedereen kan de broncode afhalen van de CVS-server. Alleen leden van het 
 Debian Documentatie Project kunnen bestanden bijwerken.</p>
 
-<toc-display/>
+<toc-display />
 
 <toc-add-entry name="access">Toegang tot de broncode in CVS</toc-add-entry>
  
 <p>U kunt een viewCVS-interface gebruiken om toegang te hebben tot de 
 individuele bestanden op het web en hun wijzigingen zien op 
-<url "http://cvs.debian.org/?cvsroot=debian-doc";>
+<url "http://cvs.debian.org/?cvsroot=debian-doc"; />.</p>
 
 <p>Om een volledige handleiding af te halen, is rechtstreekse toegang tot de 
 CVS-server vaak een betere optie. Daarvoor hebt u het 
 <tt><a href="http://packages.debian.org/cvs";>cvs</a></tt>-package nodig op uw 
-eigen machine.
+eigen machine.</p>
 
 <h3>Anoniem (alleen-lezen) verbinden met de CVS-server</h3>
 
-<p>Geef dit commando om te verbinden:
+<p>Geef dit commando om te verbinden:</p>
 
 <p style="margin-left: 2em">
  <code>cvs -d :pserver:anonymous@cvs.debian.org:/cvs/debian-doc login</code>
 </p>
 
-<p>en druk op enter wanneer u om een wachtwoord wordt gevraagd.
+<p>en druk op enter wanneer u om een wachtwoord wordt gevraagd.</p>
 
 <p>U kunt nu normale CVS-commando's (zie de CVS-infopagina's) gebruiken om 
-bestanden af te halen, maar u kunt ze niet 'committen'.
+bestanden af te halen, maar u kunt ze niet <q>committen</q>.</p>
 
 <p>Om de bestanden voor de eerste keer af te halen, maakt u eerst een map aan
 om alles in op te slaan en ga in de map staan. Er zullen twee mappen 
-<strong>CVS</strong> en <strong>ddp</strong> aangemaakt worden in deze map.
+<strong>CVS</strong> en <strong>ddp</strong> aangemaakt worden in deze map.</p>
 
-<p>Gebruik dit commando om alle bestanden af te halen:
+<p>Gebruik dit commando om alle bestanden af te halen:</p>
 
 <p style="margin-left: 2em">
  <code>cvs -d :pserver:anonymous@cvs.debian.org:/cvs/debian-doc -z3 checkout ddp/manuals.sgml</code>
 </p>
 
-<p>Dit zal recursief de mappen aanmaken en ze opvullen.
+<p>Dit zal recursief de mappen aanmaken en ze opvullen.</p>
 
 <p>Om uw lokale kopie bij te werken met wijzigingen gemaakt door anderen, ga in
-de <strong>ddp/manuals.sgml</strong>-map en voer dit commando uit:
+de <strong>ddp/manuals.sgml</strong>-map en voer dit commando uit:</p>
 
 <p style="margin-left: 2em">
  <code>cvs -z3 update -d -P</code>
 </p>
 
-<p>Wanneer u een CVS-verbinding wilt afsluiten, gebruikt u dit commando:
+<p>Wanneer u een CVS-verbinding wilt afsluiten, gebruikt u dit commando:</p>
 
 <p style="margin-left: 2em">
  <code>cvs logout</code>
@@ -66,9 +66,9 @@
 
 <p>Alvorens met deze methode te verbinden met de CVS-server, moeten u eerst
 schrijfrechten verleend zijn. Lees hoe u een <a href="#obtaining">aanvraag</a> 
-doet voor de schrijfrechten.
+doet voor de schrijfrechten.</p>
 
-<p>Geef dit commando om te verbinden:
+<p>Geef dit commando om te verbinden:</p>
 
 <p style="margin-left: 2em">
  <code>cvs -d :pserver:<var>userid</var>@cvs.debian.org:/cvs/debian-doc login</code>
@@ -77,31 +77,31 @@
 <p>en geef het wachtwoord dat u hebt onderhandeld met de documentatie-co&ouml;rdinator.
 Vervang <var>userid</var> in bovenstaand commando met uw eigen gebruikersnaam op
 de CVS-wachtwoordserver. Dit is niet noodzakelijk dezelfde loginnaam als voor 
-<b>cvs.debian.org</b>, als u er &eacute;&eacute;n heeft.
+<strong>cvs.debian.org</strong>, als u er &eacute;&eacute;n heeft.</p>
 
 <p>U kan dan de normale CVS-commando's (zie de CVS-infopagina's) gebruiken om
-bestanden af te halen en te 'committen'.
+bestanden af te halen en te <q>committen</q>.</p>
 
 <p>Om de bestanden voor de eerste keer af te halen, maakt u eerst een map aan
 om alles in op te slaan en ga in de map staan. Er zullen twee mappen 
-<strong>CVS</strong> en <strong>ddp</strong> aangemaakt worden in deze map.
+<strong>CVS</strong> en <strong>ddp</strong> aangemaakt worden in deze map.</p>
 
-<p>Gebruik dit commando om alle bestanden af te halen:
+<p>Gebruik dit commando om alle bestanden af te halen:</p>
 
 <p style="margin-left: 2em">
  <code>cvs -d :pserver:userid@cvs.debian.org:/cvs/debian-doc -z3 checkout ddp/manuals.sgml</code>
 </p>
 
-<p>Dit zal recursief de mappen aanmaken en ze opvullen.
+<p>Dit zal recursief de mappen aanmaken en ze opvullen.</p>
 
 <p>Om uw lokale kopie bij te werken met wijzigingen gemaakt door anderen, ga in
-de <strong>ddp/manuals.sgml</strong>-map en voer dit commando uit:
+de <strong>ddp/manuals.sgml</strong>-map en voer dit commando uit:</p>
 
 <p style="margin-left: 2em">
  <code>cvs -z3 update -d -P</code>
 </p>
 
-<p>Wanneer u een CVS-verbinding wilt afsluiten, gebruikt u dit commando:
+<p>Wanneer u een CVS-verbinding wilt afsluiten, gebruikt u dit commando:</p>
 
 <p style="margin-left: 2em">
  <code>cvs logout</code>
@@ -112,16 +112,16 @@
 <p>Deze methode is enkel toegankelijk voor geregistreerde Debian-ontwikkelaars
 en wordt geprefereerd over de bovenstaande pserver. Als u recent een 
 geregistreerde Debian-ontwikkelaar bent geworden, verwittig dan de 
-documentatie-co&ouml;rdinator om uw pserver-account te verwijderen.
+documentatie-co&ouml;rdinator om uw pserver-account te verwijderen.</p>
 
-<p>Om met ssh te verbinden, moet u eerst CVS duidelijk maken dit te gebruiken:
+<p>Om met ssh te verbinden, moet u eerst CVS duidelijk maken dit te gebruiken:</p>
 
 <p style="margin-left: 2em">
  <code>export CVS_RSH=ssh</code>
 </p>
 
 <p>Maakt dan een map aan om alles in op te slaan en ga in de map staan. Geef
-dan dit commando:
+dan dit commando:</p>
 
 <p style="margin-left: 2em">
  <code>cvs -d :ext:<var>userid</var>@cvs.debian.org:/cvs/debian-doc -z3 checkout <var>module</var></code>
@@ -132,17 +132,17 @@
 Vervang <var>module</var> met de naam van de module die u wenst af te halen, 
 meestal is dat <tt>ddp/manuals.sgml</tt>.
 U wordt dan om een wachtwoord gevraagd voor de CVS-server. Verwar dit niet met
-uw eigen machine.
+uw eigen machine.</p>
 
 <p>Er zullen twee mappen, <strong>CVS</strong> en <strong>ddp</strong>, 
 aangemaakt worden in deze map. CVS zal recursief alle modules (v.b. mappen)
-aanmaken die u gevraagd heeft en ze opvullen met bestanden.
+aanmaken die u gevraagd heeft en ze opvullen met bestanden.</p>
 
 <p>U kunt dan normale CVS-commando's (zie de CVS-infopagina's) gebruiken om
-bestanden af te halen en te 'committen'.
+bestanden af te halen en te 'committen'.</p>
 
 <p>Om uw lokale kopie bij te werken met wijzigingen gemaakt door anderen, ga in
-de <strong>ddp/manuals.sgml</strong>-map en voer dit commando uit:
+de <strong>ddp/manuals.sgml</strong>-map en voer dit commando uit:</p>
 
 <p style="margin-left: 2em">
  <code>cvs -z3 update -d -P</code>
@@ -152,7 +152,7 @@
 
 <p>Iedereen die wil helpen bij het schrijven van handleidingen kan 
 schrijfrechten bekomen. We vragen meestal dat u eerst een aantal bruikbare 
-patches hebt doorgestuurd.
+patches hebt doorgestuurd.</p>
 
 <p>Stuur een aanvraag naar de <a href="mailto:debian-doc@lists.debian.org";>
 Debian documentatielijst</a> om schrijfrechten aan te vragen. Leg uit waarvoor
@@ -160,20 +160,20 @@
 van het Debian Documentatie Team moet uw aanvraag goedkeuren alvorens u 
 schrijfrechten krijgt. Eens ze uw aanvraag hebben goedgekeurd, vraagt u ze een
 (ondertekende) aanvraag te sturen naar 
-<a href="mailto:debian-admin@lists.debian.org";>debian-admin</a>.
+<a href="mailto:debian-admin@lists.debian.org";>debian-admin</a>.</p>
 
 <p>Als u een Debian-ontwikkelaar bent, dan zult u eens de aanvraag is goedgekeurd,
 worden toegevoegd aan de <tt>cvs_doc</tt>-groep op <tt>cvs.debian.org</tt> en u
-zult dan de CVS kunnen bijwerken.
+zult dan de CVS kunnen bijwerken.</p>
 
 <p>Als u geen Debian-ontwikkelaar bent, dan zult u eens de aanvraag is goedgekeurd,
 een loginnaam en wachtwoord moeten kiezen. De loginnaam moet verschillend zijn
 van bestaande Debian-accounts (test dit met <a href="http://db.debian.org";>
 db.debian.org</a>). Het wachtwoord mag niet onversleuteld worden verstuurd, ookal
-stuurt cvs dit onversleuteld over het netwerk.
+stuurt cvs dit onversleuteld over het netwerk.</p>
 
 <p>U kunt <tt>makepasswd</tt> gebruiken om een wachtwoord aan te maken, installeer
-het pakket en voer het volgende uit:
+het pakket en voer het volgende uit:</p>
 
 <pre>
 $ echo "GEHEIM" |makepasswd --clearfrom=- --crypt
@@ -181,7 +181,7 @@
 
 <P>Een andere manier om een wachtwoord eenvoudig te versleutelen is met de 
 volgende regel Perl, wetende dat Perl al geïnstalleerd is op uw Debian 
-GNU/Linux-machine voert u het volgende uit:
+GNU/Linux-machine voert u het volgende uit:</p>
 
 <pre>
 $ perl -e "printf \"%s\n\", crypt ("GEHEIM", join ('', ('.', '/', 0..9, 'A'.. 'Z', 'a'..'z')[rand (64), rand (64)]))"
@@ -190,38 +190,38 @@
 
 <p>Stuur het resultaat, samen met de accountnaam van uw voorkeur naar 
 <a href="mailto:joey@debian.org";>Martin Schulze</a>. 
-Versleutel de hele e-mail met <a href="http://db.debian.org/fetchkey.cgi?fingerprint=B53FE57BD0C1F689FCE25";>zijn GnuPG-sleutel</a>.
+Versleutel de hele e-mail met <a href="http://db.debian.org/fetchkey.cgi?fingerprint=B53FE57BD0C1F689FCE25";>zijn GnuPG-sleutel</a>.</p>
 
 <p>Voor meer informatie leest u zijn 
 <a href="http://people.debian.org/~joey/misc/webwml.html";>notities</a>
-over de procedure.
-<hr>
+over de procedure.</p>
+
+<hr />
 
 <toc-add-entry name="organization">Organisatie van bestanden</toc-add-entry>
 
-<p>Deze figuur toont de structuur van de CVS-mappenstructuur:
-</p>
+<p>Deze figuur toont de structuur van de CVS-mappenstructuur:</p>
 <div class="center">
-<img src="dirtree.jpg" alt="DDP CVS directory tree">
+<img src="dirtree.jpg" alt="DDP CVS directory tree" />
 </div>
 
 <p>Merk op dat de DDP-website gelokaliseerd is de webwml-module van de Debian
-CVS repository, om ge&iuml;ntegreerd te zijn met de rest van de Debian-webpagina's.
+CVS repository, om ge&iuml;ntegreerd te zijn met de rest van de Debian-webpagina's.</p>
 
-<hr>
+<hr />
 
 <toc-add-entry name="updates">Automatisch bijwerkingsmechanisme</toc-add-entry>
 
 <p>De gepubliceerde webpagina's van de handleidingstekst worden door een cronjob
-gegenereerd op www-master.debian.org elke dag een beetje na 15:39 PST.
+gegenereerd op www-master.debian.org elke dag een beetje na 15:39 PST.</p>
 
 <p>Het script doet een <kbd>cvs update -d -P</kbd>, en dan 
-<kbd>make -C manuals.sgml clean publish</kbd>, beide in de <code>ddp</code>-map.
+<kbd>make -C manuals.sgml clean publish</kbd>, beide in de <code>ddp</code>-map.</p>
 
 <p>De makefile is ingesteld om elke submap (die beheerde documentatie bevat) 
 opnieuw op te bouwen en om de bestanden van elke submap te instaleren in de
 <code>doc/manuals/</code>-submap van de website. De submap makefiles is 
-afgeleid van <code>ddp/manuals.sgml/standard.makefile</code>.
+afgeleid van <code>ddp/manuals.sgml/standard.makefile</code>.</p>
 
 <p>De documentatiebestanden gegenereerd door het bijwerkingsscript kunnen
 gevonden worden op 
@@ -229,6 +229,4 @@
 
 <p>De logboekbestanden gegenereerd door het bijwerkingsscript kunnen gevonden
 worden op 
-<url "http://www-master.debian.org/build-logs/ddp/";>
-
-# <!-- Created: Mon Jul 6 19:58:09 BST 1998 -->
+<url "http://www-master.debian.org/build-logs/ddp/"; />.</p>
--- /cvs/webwml/webwml/dutch/doc/devel-manuals.wml	2007/12/02 10:40:18	1.18
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/doc/devel-manuals.wml	2007/12/16 21:40:37	1.19
@@ -1,9 +1,9 @@
 #use wml::debian::ddp title="DDP Handleidingen voor Ontwikkelaars"
 #include "$(ENGLISHDIR)/doc/manuals.defs"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.45"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.46"
 
 # Last Translation Update by $Author: fjp $
-# Last Translation Update at $Date: 2007/12/02 10:40:18 $
+# Last Translation Update at $Date: 2007/12/16 21:40:37 $
 
 <document "Debian Policy Manual" "policy">
 
@@ -30,16 +30,15 @@
  <br>
  <a href="http://bugs.debian.org/debian-policy";>Voorgestelde amendmenten</a> op Debian Policy
 
- <p>Gebruik <a href="cvs">CVS</a> om de SGML-brontekst af te halen van
- <a href="http://cvs.debian.org/debian-policy/?cvsroot=debian-policy";>debian-policy</a>.
-
- <p>Log aan op de CVS-server met het volgende commando:
- <br>
- <pre>cvs -d:pserver:anonymous@cvs.debian.org:/cvs/debian-policy login</pre>
- en druk gewoon op enter wanneer u een wachtwoord wordt gevraagd.
- <br>
- Om de brontekst te verkrijgen, gebruikt u het volgende commando:<br>
- <pre>cvs -d:pserver:anonymous@cvs.debian.org:/cvs/debian-policy co debian-policy</pre>
+ <p>Gebruik <a href="http://packages.debian.org/bazaar";>bazaar</a> om de
+ SGML-brontekst van
+  <a href="http://arch.debian.org/cgi-bin/archzoom.cgi/debian-policy@lists.debian.org--lenny?expand";>debian-policy</a>
+  op te halen.
+
+ <p>Registreer het archief met de opdracht:
+ <pre>baz register-archive http://arch.debian.org/arch/dbnpolicy/lenny/</pre>
+ En gebruik het volgende commando om de brontekst op te halen:
+ <pre>baz get debian-policy@lists.debian.org--lenny/debian-policy--devel</pre>
 
  <p>Aanvullende Policy-documentatie:</p>
  <ul>


Reply to: