[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/distribUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/distrib
In directory gluck:/tmp/cvs-serv8837/distrib

Modified Files:
	ftplist.wml packages.wml 
Log Message:
Dutch translation updates

--- /cvs/webwml/webwml/dutch/distrib/ftplist.wml	2007/12/02 09:34:36	1.11
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/distrib/ftplist.wml	2007/12/02 10:40:18	1.12
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Verkrijgen van Debian via het Internet" BARETITLE=true
-#use wml::debian::translation-check translation="1.30"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.31"
 
 # Translator:    Bas Zoetekouw <bas@debian.org>
 # Translation Date: Tue Jun 18 20:46:42 CEST 2002
@@ -18,12 +18,6 @@
 upgraden, kunt u terecht in de <a href="$(HOME)/mirror/list">lijst
 van Debian-mirrors</a>.</p>
 
-<p>Bepaalde software in Debian mag niet worden verspreid in de Verenigde
-Staten (en sommige andere landen) vanwege restricties op de export van
-cryptografische software of vanwege patenten. Voor meer informatie over
-waar u deze software kunt downloaden, zie de <a
-href="$(HOME)/mirror/list-non-US">lijst van Debian-non-US-mirrors</a>.</p>
-
 <p>Voor het geval u zich afvraagt welke programma's er nu precies in
 Debian zijn opgenomen, kunt u kijken op <a href="packages">de lijst van
 alle pakketten in Debian</a>. Deze lijst bevat links naar pagina's met
--- /cvs/webwml/webwml/dutch/distrib/packages.wml	2007/12/02 09:34:36	1.23
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/distrib/packages.wml	2007/12/02 10:40:18	1.24
@@ -1,111 +1,105 @@
 #use wml::debian::template title="Pakketten"
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
 #use wml::debian::toc
-#use wml::debian::translation-check translation="1.63"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.66"
 
 # Last Translation Update by $Author: fjp $
-# Last Translation Update at $Date: 2007/12/02 09:34:36 $
+# Last Translation Update at $Date: 2007/12/02 10:40:18 $
 
 <toc-display/>
 
-<hr>
+<hr />
 
 <toc-add-entry name="note">Inleidende opmerkingen</toc-add-entry>
  
-<p>Alle pakketten die zijn opgenomen in de offici&euml;le Debian
+<p>
+Alle pakketten die zijn opgenomen in de offici&euml;le Debian
 distributie zijn vrij volgens de <a
 href="../social_contract#guidelines">Debian Richtlijnen voor Vrije
 Software (DFSG)</a>. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat al deze
 pakketten en hun broncode vrijelijk mogen gebruikt en gedistribueerd. De
 offici&euml;le Debian distributie is datgene wat zich in de
-&quot;<em>main</em>&quot;-sectie van het Debian archief bevindt.</p>
+&quot;<em>main</em>&quot;-sectie van het Debian archief bevindt.
+</p>
 
-<p>Als een service aan onze gebruikers stellen we ook, in aparte
+<p>
+Als een service aan onze gebruikers stellen we ook, in aparte
 secties, pakketten beschikbaar die vanwege beperkende licenties of wettelijke
 regels niet in het <em>main</em>-archief kunnen worden opgenomen. Deze
 secties zijn:
-  <div class="centerblock">
-  <dl>
+</p>
+
+<div class="centerblock">
+ <dl>
   <dt><em>Contrib</em></dt>
    <dd>Pakketten in deze sectie zijn zelf onder een vrije licentie
 	 beschikbaar, maar zijn voor hun werking afhankelijk van andere
 	 programma's die niet-vrij zijn.</dd>
   <dt><em>Non-Free</em></dt>
-	 <dd>Pakketten in deze sectie hebben een licentieclausule die het gebruik
+   <dd>Pakketten in deze sectie hebben een licentieclausule die het gebruik
 	 of de herdistributie van de software inperkt.</dd>
-  <dt><em>Non-US/Main</em>
-	 <dd>Pakketten in deze sectie zijn op zichzelf vrij, maar mogen niet
-	 worden geëxporteerd vanaf een server in de VS.</dd>
-  <dt><em>Non-US/Non-Free</em></dt>
-	 <dd>Pakketten in deze sectie hebben een licentie die het gebruik of de
-	 herdistributie van de software inperkt. Bovendien
-   mogen deze pakketten niet worden geëxporteerd uit de
-   VS, omdat ofwel het pakketten zijn voor encryptie die niet onder de export
-	 controleprocedures voor de pakketten in <em>Main</em> vallen,
-   ofwel pakketten die niet op een server in de VS mogen worden opgeslagen
-	 vanwege patenten waar zij onder vallen.</dd>
-  </dl>
-  </div>
+ </dl>
+</div>
 
-<p>Merk op dat dezelfde pakketten zich in verschillende distributies
-kunnen bevinden, maar met verschillende versienummers</p>
+<p>
+Merk op dat dezelfde pakketten zich in verschillende distributies
+kunnen bevinden, maar met verschillende versienummers.
+</p>
 
-<hr>
+<hr />
 
 <toc-add-entry name="view">Bekijk lijst van pakketten</toc-add-entry>
 
 <dl>
-
-<dt><a href="http://packages.debian.org/stable/";>Bekijk de pakketten in
-    de <strong>stabiele</strong> distributie</a></dt>
- <dd>Dit is de meest recente offici&euml;le release van de Debian GNU/Linux
- distributie. Dit is stabiele en goed geteste software, die alleen
- verandert als nieuwe pakketten die oplossingen bieden voor
- beveiligings- of bruikbaarheidsproblemen, worden opgenomen.
- 
- <p>Zie de <a href="$(HOME)/releases/stable/">pagina voor de stabiele
- release</a> voor meer informatie.
-
- <br>&nbsp;
- </dd>
-
-<dt><a href="http://packages.debian.org/testing/";>Bekijk de pakketten in
-    de <strong>testing</strong>-distributie</a></dt>
- <dd>Deze sectie bevat pakketten waarvan de bedoeling is dat ze deel
- gaan uitmaken van de volgende stabiele distributie. Er zijn stricte
- criteria waar een pakket in "unstable" (zie hieronder) aan moet
- voldoen voordat het kan worden opgenomen in "testing".
- Merk op dat er voor "testing" geen beveiligingsupdates worden gedaan <a
- href="../security/faq#testing">door het beveiligingsteam</a>.
-
- <p>Zie de <a href="$(HOME)/releases/testing/">pagina's over de
- testing-distributie</a> voor meer informatie.
-
- <br>&nbsp;
- </dd>
-
-<dt><a href="http://packages.debian.org/unstable/";>Bekijk de pakketten
-    in de <strong>unstable</strong>-distributie</a></dt>
- <dd><p>Deze sectie bevat de nieuwste pakketten in Debian. Als een pakket
- eenmaal aan onze criteria voor stabiliteit en kwaliteit
- voldoet, wordt het opgenomen in "testing". Net als "testing", wordt
- ook "unstable" niet ondersteund <a href="../security/faq#testing">door
- het security-team</a>.</p>
-
- <p>Pakketten in unstable zijn het minst getest en kunnen problemen
- bevatten en veroorzaken die ernstig genoeg zijn om stabiliteit van uw
- systeem aan te tasten. Alleen ervaren gebruiken zouden het gebruik van
- deze distributie moeten overwegen.</p>
+ <dt><a href="http://packages.debian.org/stable/";>Bekijk de pakketten in
+   de <strong>stable</strong> distributie</a></dt>
+  <dd>
+  <p>Dit is de meest recente offici&euml;le release van de Debian
+  GNU/Linux distributie. Dit is stabiele en goed geteste software, die
+  alleen verandert als nieuwe pakketten die oplossingen bieden voor
+  beveiligings- of bruikbaarheidsproblemen, worden opgenomen.</p>
+
+  <p>Zie de <a href="$(HOME)/releases/stable/">pagina voor de stabiele
+  release</a> voor nadere informatie.</p>
+  </dd>
+
+ <dt><a href="http://packages.debian.org/testing/";>Bekijk de pakketten in
+   de <strong>testing</strong> distributie</a></dt>
+  <dd>
+  <p>Deze sectie bevat pakketten waarvan de bedoeling is dat ze deel
+  gaan uitmaken van de volgende stabiele distributie. Er zijn strikte
+  criteria waar een pakket in <q>unstable</q> (zie hieronder) aan moet
+  voldoen voordat het kan worden opgenomen in <q>testing</q>.
+  Merk op dat er voor <q>testing</q> geen beveiligingsupdates worden gedaan
+  <a href="../security/faq#testing">door het beveiligingsteam</a>.</p>
+
+  <p>Zie de <a href="$(HOME)/releases/testing/">pagina's over de
+  testing-distributie</a> voor nadere informatie.</p>
+  </dd>
+
+ <dt><a href="http://packages.debian.org/unstable/";>Bekijk de pakketten
+   in de <strong>unstable</strong> distributie</a></dt>
+  <dd>
+  <p>Deze sectie bevat de nieuwste pakketten in Debian. Als een pakket
+  eenmaal aan onze criteria voor stabiliteit en kwaliteit
+  voldoet, wordt het opgenomen in <q>testing</q>. Net als <q>testing</q>,
+  wordt ook <q>unstable</q> niet ondersteund
+  <a href="../security/faq#testing">door het security-team</a>.</p>
+
+  <p>Pakketten in unstable zijn het minst getest en kunnen problemen
+  bevatten en veroorzaken die ernstig genoeg zijn om stabiliteit van uw
+  systeem aan te tasten. Alleen ervaren gebruiken zouden het gebruik van
+  deze distributie moeten overwegen.</p>
  
- <p>Zie de <a href="$(HOME)/releases/unstable/">unstable
- distributiepagina's</A> voor meer informatie.</p></dd>
-
+  <p>Zie de <a href="$(HOME)/releases/unstable/">unstable
+  distributiepagina's</A> voor meer informatie.</p>
+  </dd>
 </dl>
 
 <p>Merk op dat dezelfde pakketten kunnen voorkomen in verschillende
 distributies, maar met verschillende versienummers.</p>
 
-<HR>
+<hr />
 
 <toc-add-entry name="search_packages">Doorzoek de lijst van 
 pakketten</toc-add-entry>
@@ -121,18 +115,24 @@
  te zoeken op de naam van bronpakketten.</li>
 </ul>
 
-<hr>
+<hr />
 
 <toc-add-entry name="search_contents">Doorzoek de inhoud van de
 pakketten</toc-add-entry>
 
-<p>Deze zoekmachine geeft u de mogelijkheid om de inhoud van Debian
+<p>
+Deze zoekmachine geeft u de mogelijkheid om de inhoud van Debian
 distributies voor willekeurige bestanden (of delen van bestandsnamen) die
 deel uitmaken van pakketten.
 U kunt ook een volledige lijst van bestanden in een gegeven pakket
 krijgen.
-
-<br>
+</p>
 
 #include "$(ENGLISHDIR)/distrib/search_contents-form.inc"
 
+<p>Er is ook een snelkoppeling beschikbaar:</p>
+
+<ul>
+ <li><code>http://packages.debian.org/file:<var>zoekterm</var></code>
+ om te zoeken naar paden eindigend met de zoekterm.</li>
+</ul>Reply to: