[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutchUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch
In directory gluck:/tmp/cvs-serv6939

Modified Files:
	contact.wml social_contract.1.0.wml social_contract.1.1.wml 
	support.wml 
Log Message:
Use "Bug Tracking Systeem" instead of the various variants of bug traceer
systeem that were in use. Reason is that the correct translation would
have been "Probleemrapport Volg Systeem", or maybe "Bug Volg Systeem", but
that would lose us the link with the acronym BTS. So its best to just treat
Bug Tracking Systeem as an official name and leave it untranslated.

Also included various minor corrections.--- /cvs/webwml/webwml/dutch/contact.wml	2007/11/04 21:36:34	1.23
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/contact.wml	2007/12/01 18:06:19	1.24
@@ -112,8 +112,8 @@
 
 <h2 id="packageproblems">Rapporteren van problemen in Debian</h2>
 
-<p>Als u een bug in een Debian pakket hebt gevonden, kunt u het bug
-traceer systeem gebruiken om op een eenvoudige manier de bug te melden.
+<p>Als u een bug in een Debian pakket hebt gevonden, kunt u het Bug
+Tracking Systeem gebruiken om op een eenvoudige manier de bug te melden.
 Nadere instructies hiervoor kunt u vinden in de <a
 href="Bugs/Reporting">instructies voor het melden van bugs</a>.
 
@@ -169,7 +169,7 @@
 <dt>Beheerders van de mailinglijsten</dt>
  <dd><btsurl lists.debian.org><br />
    <email listmaster@lists.debian.org></dd>
-<dt>Beheerders van het bug traceer systeem</dt>
+<dt>Beheerders van het Bug Tracking Systeem</dt>
  <dd><btsurl bugs.debian.org>
    <email owner@bugs.debian.org></dd>
 </dl>
--- /cvs/webwml/webwml/dutch/social_contract.1.0.wml	2007/11/22 03:18:49	1.5
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/social_contract.1.0.wml	2007/12/01 18:06:19	1.6
@@ -6,8 +6,8 @@
 # Created On    : Wed Jul 2 12:47:56 1997
 # Translator    : Bas Zoetekouw <bas@debian.org>
 # Translation date : Sat May 25 14:38:43 MET DST 2002
-# $Author: faw $
-# $Date: 2007/11/22 03:18:49 $
+# $Author: fjp $
+# $Date: 2007/12/01 18:06:19 $
 
 <p>
  Version 1.0, geratificeerd op 5 juli 1997. Vervangen door
@@ -75,7 +75,7 @@
   deze directories te lezen om te zien of zij deze software op hun
   CD's mogen verspreiden. Dus, hoewel niet-vrije software geen deel
   uitmaakt van Debian, ondersteunen we wel het gebruik ervan en
-   verzorgen we de infrastructuur (zoals het bug-traceersysteem en de
+   verzorgen we de infrastructuur (zoals het Bug Tracking Systeem en de
   mailinglijsten) voor niet-vrije softwarepakketten.
 </ol>
 <HR>
--- /cvs/webwml/webwml/dutch/social_contract.1.1.wml	2007/11/22 03:23:27	1.6
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/social_contract.1.1.wml	2007/12/01 18:06:19	1.7
@@ -6,8 +6,8 @@
 # Created On    : Wed Jul 2 12:47:56 1997
 # Translator    : Bas Zoetekouw <bas@debian.org>
 # Translation date : Sat May 25 14:38:43 MET DST 2002
-# Last Translation Update by $Author: faw $
-# Last Translation Update at $Date: 2007/11/22 03:23:27 $
+# Last Translation Update by $Author: fjp $
+# Last Translation Update at $Date: 2007/12/01 18:06:19 $
 
 <p>
  Version 1.1, geratificeerd op 26 april 2004. Vervangt 
@@ -79,7 +79,7 @@
 	 deze software op hun CD's mogen verspreiden. Dus, hoewel niet-vrije
 	 software geen deel uitmaakt van Debian, ondersteunen we wel het
 	 gebruik ervan en verzorgen we de infrastructuur (zoals het
-	 bug-traceersysteem en de mailinglijsten) voor niet-vrije
+	 Bug Tracking Systeem en de mailinglijsten) voor niet-vrije
 	 softwarepakketten.</p>
  </li>
 </ol>
--- /cvs/webwml/webwml/dutch/support.wml	2007/12/01 08:59:23	1.25
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/support.wml	2007/12/01 18:06:19	1.26
@@ -3,7 +3,7 @@
 #use wml::debian::toc
 
 # Last Translation Update by $Author: fjp $
-# Last Translation Update at $Date: 2007/12/01 08:59:23 $
+# Last Translation Update at $Date: 2007/12/01 18:06:19 $
 
 <define-tag toc-title-formatting endtag="required" whitespace="delete">
 <hrline />
@@ -146,8 +146,8 @@
 
 <p>Er zijn twee manieren om pakketontwikkelaars te bereiken. Als u een
 ontwikkelaar wilt mailen over een bug, kunt u simpelweg een bugrapport
-versturen (zie <a href="#bts">de paragraaf over het bug traceer
-systeem</a> hieronder). De ontwikkelaar krijgt een kopie van uw rapport.</p>
+versturen (zie <a href="#bts">de paragraaf over het Bug Tracking
+Systeem</a> hieronder). De ontwikkelaar krijgt een kopie van uw rapport.</p>
 
 <p>Als u over een ander onderwerp met de maintainer in contact wilt
 treden, kunt de speciale e-mailaliassen gebruiken die voor elk pakket
@@ -157,18 +157,18 @@
 pakket.</p>
 
 
-<toc-add-entry name="bts" href="Bugs/">Het bug traceer systeem</toc-add-entry>
+<toc-add-entry name="bts" href="Bugs/">Het Bug Tracking Systeem</toc-add-entry>
 
-<p>De Debian GNU/Linux distributie heeft een bug traceer systeem dat
-informatie verzameld over bug die worden gerapporteerd door gebruiken en
-ontwikkelaars. Elke bug krijgt een nummer en blijft actief totdat het
-probleem is opgelost.</p>
-
-<p>Om een bug te rapporteren kunt u het beste het Debian pakket <q>reportbug</q>
-gebruiken. Andere manieren om big te rapporteren, kunt u vinden op
-de <a href="Bugs/">web pagina's van het bug traceer systeem</a>.
-Ook om actieve bugs te bekijken en voor meer
-informatie over het bug traceer systeem kunt u daar terecht.</p>
+<p>De Debian GNU/Linux distributie heeft een Bug Tracking Systeem dat
+informatie verzamelt over problemen (bugs) die worden gerapporteerd door
+gebruikers en ontwikkelaars. Elke bug krijgt een nummer en blijft actief
+totdat het probleem is opgelost.</p>
+
+<p>Om een probleem te rapporteren kunt u het beste het Debian pakket
+<q>reportbug</q> gebruiken. Andere manieren om bugs te rapporteren, kunt u
+vinden op de <a href="Bugs/">web pagina's over het Bug Tracking Systeem</a>.
+Ook om actieve bugs te bekijken en voor nadere informatie over het Bug
+Tracking Systeem kunt u daar terecht.</p>
 
 
 <toc-add-entry name="consultants" href="consultants/">Consultants</toc-add-entry>Reply to: