[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug#403726: Fwd: Hoe nu verder met doc-linux-nl?On Wednesday 26 September 2007 12:09, Joost van Baal wrote:
> > Ik zou voor verwijderen stemmen
>
> Tenzij iemand me tegenhoudt submit ik over een paar dagen een bug met
> verzoek tot verwijdering van doc-linux-nl uit het Debian-archief.  Dan
> zullen dus de binary packages doc-linux-nl-html, doc-linux-nl-text en
> manpages-nl verdwijnen.

Ik vind het goed. Misschien beter dat ik dat doe aangezien het dan 
een "Request of Maintainer" is.


Thijs

Attachment: pgpog7wHui6Ht.pgp
Description: PGP signature


Reply to: