[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Spelfout op introductiepagina Debian MailinglistsBeste passant,

> 'help' en 'vondt' moeten zijn: 'hulp' en 'vond' of 'hebt gevonden'
>
> Vriendelijke groet, een teovallige passant.

Bedankt voor het melden, ik heb dit opgelost :-) Het kan even duren voor de 
website geupdate wordt.


groeten,
Thijs Kinkhorst

Attachment: pgpRL1Gz35t9x.pgp
Description: PGP signature


Reply to: