[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/devel/builddUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/devel/buildd
In directory gluck:/tmp/cvs-serv27092/dutch/devel/buildd

Modified Files:
	index.wml 
Log Message:
Lowercase and close tags.


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/devel/buildd/index.wml	2007/05/10 16:23:01	1.8
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/devel/buildd/index.wml	2007/09/03 14:23:32	1.9
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Autobuilder network" BARETITLE="true"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.10" maintainer="Wouter Verhelst"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.11" maintainer="Wouter Verhelst"
 
 <p>Het autobuilder-netwerk is een Debian-ontwikkeling die het
 hercompileren van pakketten voor alle architecturen die <a
@@ -7,7 +7,7 @@
 vergemakkelijkt. Dit network bestaat uit verschillende machines die een
 specifiek software-pakket gebruiken wat <em>buildd</em> heet, om
 pakketten uit het Debian-archief op te pikken en ze te hercompileren
-voor de doelarchitectuur.
+voor de doelarchitectuur.</p>
 
 <h2>Waarom is het autobuilder-netwerk nodig?</h2>
 <p>De Debian-distributie ondersteunt <a href="$(HOME)/ports/">een flink
@@ -15,7 +15,7 @@
 compileren normaliter de binaire pakketten voor slechts één architectuur
 (gewoonlijk i386). Ontwikkelaars voor andere architecturen moeten
 uitkijken naar nieuwe versies van pakketten en ze hercompileren als ze
-up-to-date willen blijven met de Intel-distributie.
+up-to-date willen blijven met de Intel-distributie.</p>
 
 <p>Toen Debian/m68k (de eerste niet-Intel port) opgestard werd, werd dit
 allemaal manueel gedaan: ontwikkelaars volgden de upload mailinglijst
@@ -25,19 +25,19 @@
 werd gedaan via een eigen mailinglijst. Het is duidelijk dat met deze
 procedure makkelijk fouten gemaakt worden, terwijl ze ook veel tijd
 vraagt. Toch was dit de normale gang van zaken om niet-i386 distributies
-up-to-date te houden voor een lange tijd.
+up-to-date te houden voor een lange tijd.</p>
 
 <p>Het "build daemon"-systeem automatiseert het meeste van dit proces.
 Het bestaat uit een set scripts (geschreven in Perl en Python) die
 mettertijd gegroeid zijn om porters te helpen met verschillende
 taken. Ze zijn uiteindelijk geëvolueerd in een systeem dat in staat is
-om de niet-i386 distributies bijna volautomatisch up-to-date te houden.
+om de niet-i386 distributies bijna volautomatisch up-to-date te houden.</p>
 
 <h2>Hoe werkt buildd?</h2>
 
 <p><em>Buildd</em> is de naam die gewoonlijk gegeven wordt aan de
 software die gebruikt wordt door het autobuilder-netwerk, maar het
-bestaat eigenlijk uit verschillende onderdelen:
+bestaat eigenlijk uit verschillende onderdelen:</p>
 
 <dl>
 <dt><a href="http://svn.cyberhqz.com/svn/wanna-build/";>wanna-build</a></dt>
@@ -71,7 +71,7 @@
 </dl>
 
 <p>Al deze onderdelen <a href="operation">werken samen</a> om het
-builder-netwerk te laten werken.
+builder-netwerk te laten werken.</p>
 
 <h2>Wat moet een Debian developer doen?</h2>
 <p>Eigenlijk moet een gemiddelde Debian developer het buildd-netwerk
@@ -82,7 +82,7 @@
 de database bevragen voor pakketten in deze status, en zullen routineus
 pakketten van die lijst oppikken. De lijst wordt geprioritizeerd op de
 vorige compilatiestatus, de prioriteit van het pakket, de sectie, en tot
-slot de pakketnaam.
+slot de pakketnaam.</p>
 
 <p>Als de compilatie succesvol is in alle architecturen, dan moet een
 pakketbeheerder niets doen. Al deze binaire pakketten worden geuploaded
@@ -92,7 +92,7 @@
 beschikbaar zijn).
 De autobuilder-beheerders zullen pakketten die niet compileren,
 nakijken, en informatie sturen naar de pakketbeheerder, gewoonlijk via
-het openen van een bug in het Bug Tracking System.
+het openen van een bug in het Bug Tracking System.</p>
 
 <p>Soms duurt het lang om een pakket te compileren voor een gegeven
 architectuur, en houdt dat de migratie naar <a
@@ -102,17 +102,17 @@
 sneller te laten verlopen vermits de prioriteitslijst al ingesteld is.
 Een pakketbeheerder kan echter wel een <a
 href="http://db.debian.org/machines.cgi";>Debian ontwikkelingsmachine</a>
-benaderen en het pakket daar manueel compileren.
+benaderen en het pakket daar manueel compileren.</p>
 
 <p>U kan de status van de verschillende compilatiepogingen van de
 pakketten die onder het beheer van een bepaalde pakketbeheerder vallen,
 bekijken via de <a href="http://buildd.debian.org/bymaint.php";>buildd
 logs</a>. Er is ook een link naar deze logs vanuit het "Packages'
-Maintainer Overview".
+Maintainer Overview".</p>
 
 <p>Voor meer informatie over de verschillende statussen waarin een
 pakket zich kan bevinden, gelieve <a
-href="wanna-build-states">wanna-build-states</a> te lezen.
+href="wanna-build-states">wanna-build-states</a> te lezen.</p>
 
 <h2>Waar kan ik meer informatie vinden?</h2>
 
@@ -128,33 +128,33 @@
 pakketcompilatie-</a> en
 <a href="$(HOME)/doc/manuals/developers-reference/ap-tools#s-tools-porting">\
 porteer-hulpmiddelen</a> die gebruikt worden in het proces van zowel het
-opzetten als het onderhouden van het buildd netwerk.
+opzetten als het onderhouden van het buildd netwerk.</p>
 
 <p>Er zijn een aantal statistieken van het autobuilder-netwerk
 beschikbaar op <a href="http://buildd.debian.org/stats/";>de buildd
-stats pagina</a>.
+stats pagina</a>.</p>
 
 <h2>Hoe kan ik mijn eigen auto-builder node opzetten?</h2>
 
 <p>Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een ontwikkelaar (of
-gebruiker) een autobuilder zou willen opzetten:
+gebruiker) een autobuilder zou willen opzetten:</p>
 
 <ul>
 <li>Om lokaal te testen of de <tt>Build-Depends</tt> van een pakket
 correct gedefiniëerd zijn (i.e., door het pakket te compileren in de
-auto-builder omgeving).
+auto-builder omgeving).</li>
 <li>Om te helpen in de ontwikkeling van een port naar een gegeven
-architectuur (wanneer autobuilders nodig zijn)
+architectuur (wanneer autobuilders nodig zijn)</li>
 <li>Om de impact van een gegeven compiler-optimalisatie of patch na te
-gaan door een grote groep pakketten te hercompileren.
+gaan door een grote groep pakketten te hercompileren.</li>
 <li>Om hulpmiddelen uit te voeren die pakketten controleren op bekende
 vergissingen en die gedraaid moeten in gecompileerde pakket-directories.
 Dit is zelfs nodig wanneer men broncode-analyse wilt doen, bijvoorbeeld,
-als een workaround voor pakketten die <tt>dpatch</tt> gebruiken.
+als een workaround voor pakketten die <tt>dpatch</tt> gebruiken.</li>
 </ul>
 
 <p>U kan meer informatie vinden over hoe u een <a
-href="setting-up">autobuilder moet opzetten</a>.
+href="setting-up">autobuilder moet opzetten</a>.</p>
 
 <hrline/>
 <p><small>Deze introductie tot het autobuilder-netwerk werd geschrevenReply to: