[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[off-topic] Lang leve zijne noedelheidVoor diegenen die morgen vrij zijn er is morgen in Hilversum een processie 
in ere van het Vliegend Spagettimonster, zie http://pastafaris.org/

AAARRRR!
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: