[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian-edu/skolelinux start pageHi Steffen,

> I am sorry to bother you with that, but it would be great to get this
> translation updated. It is for our start page after the installation.
> All current translations are updated, but the dutch one is missing :(
> Can you maybe have a short look here[0] and sync the .no site with the .en
> site?

Here's the updated version for Dutch. I've also attached the diff for others 
on this list to review.Thijs
Title: Welkom op "www": Info pagina van de debian-edu-installatie
[English] [Deutsch] [Español] [Français] [Norsk]

Skolelinux

Welkom op "www"

Wanneer u dit leest kunt u ervan uit gaan dat de installatie van uw Debian-Edu server gelukt is. Proficiat en welkom. Om de inhoud van deze pagina te wijzigen dient u het bestand /var/www/index.html.nl aan te passen in uw favoriete tekst-editor.

Aan de rechterkant van deze pagina ziet u enkele links die nuttig kunnen zijn tijdens het beheer van het Debian-Edu netwerk.

Eigen webpagina's voor gebruikers op het systeem.

Alle gebruikers op het systeem kunnen een eigen webpagina aanmaken. Hiertoe dient enkel een submap "public_html" aangemaakt te worden in de thuismap van de gebruiker. Webpagina's die in deze map geplaatst worden zijn dan beschikbaar op het adres http://www/~gebruikersnaam/. Als u dus een gebruiker 'Jan Klaasen' heeft met gebruikersnaam 'jank', zijn door hem gemaakte webpagina's dus te vinden op http://www/~jank/. Wanneer de gebruiker of de submap public_html niet bestaan krijgt u de "Not Found" foutpagina. Wanneer de submap public_html wel bestaat maar leeg is, krijgt u de "Permission Denied" foutpagina te zien. Om dit te voorkomen dient u een index.html bestand aan te maken in de public_html map.


$Id: index.html.en 5710 2006-02-04 07:11:38Z pneff-guest $
--- start_page.nl.orig	2007-06-24 13:07:59.000000000 +0200
+++ start_page.nl	2007-06-28 11:24:02.000000000 +0200
@@ -5,7 +5,7 @@
 
 <html lang="nl">
  <head>
-  <title>Welkom op &laquo;www&raquo;: Info pagina van de debian-edu-installatie</title>
+  <title>Welkom op &quot;www&quot;: Info pagina van de debian-edu-installatie</title>
   <link rev="made" href="mailto:linuxiskolen@skolelinux.no";>
   <link rel="top" href="http://developer.skolelinux.no/";>
   <link rel="alternate" title="Norsk" href="/index.html.no">
@@ -13,7 +13,7 @@
   <link rel="alternate" title="Deutsch" href="/index.html.de">
   <link rel="alternate" title="Français" href="/index.html.fr">
   <link rel="alternate" title="Español" href="/index.html.es">
-  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
   <meta name="Language" content="nl">
   <meta name="Author" content="Ole Aamot, Petter Reinholdtsen, Gaute Hvoslef Kvalnes, Frode Jemtland">
   <link rel="stylesheet" href="skl-ren_css.css" type="text/css">
@@ -27,8 +27,9 @@
    <h2 class="menu">Debian-edu</h2>
   <ul>
    <li><a href="http://www.skolelinux.org/";>Webpagina</a></li>
-   <li><a href="http://developer.skolelinux.no/index.html.en";>Ontwikkelaars Pagina's</a></li>
-   <li><a href="http://developer.skolelinux.no/mailinglister.html";>E-maillijsten</a></li>
+   <li><a href="http://wiki.debian.org/DebianEdu";>Wikipagina</a></li>
+   <li><a href="http://wiki.debian.org/DebianEdu/MailingLists";>E-maillijsten</a></li>
+   <li><a href="http://popcon.skolelinux.org/";>Statistieken over pakketgebruik</a></li>
   </ul>
 
    <h2 class="menu">Lokale netwerkdiensten</h2>
@@ -39,6 +40,8 @@
    <li><a href="/munin/">Munin</a></li>
    <li><a href="http://127.0.0.1/sitesummary/";>Sitesummary</a></li>
    <li><a href="https://www/lwat";>Lwat</a></li>
+   <li><a href="/debian-edu-doc/en">Documentatie</a></li>
+   <li><a href="https://backup/slbackup-php";>Backup</a></li>
   </ul>
 
 
@@ -57,11 +60,10 @@
 
   <h1><a name="top"><img src="logo-trans.png" alt="Skolelinux"></a></h1>
 
-  <h2>Welkom op &laquo;www&raquo;</h2>
+  <h2>Welkom op &quot;www&quot;</h2>
   <p><strong>Wanneer u dit leest kunt u ervan uit gaan dat de installatie van uw Debian-Edu server
   gelukt is. Proficiat en welkom. Om de inhoud van deze pagina te wijzigen dient u het bestand 
-  /var/www/index.html.nl aan te passen in uw favoriete tekst-editor. 
-  </strong></p>
+  /var/www/index.html.nl aan te passen in uw favoriete tekst-editor.</strong></p>
   <p>
   Aan de rechterkant van deze pagina ziet u enkele links die nuttig kunnen zijn tijdens het beheer
   van het Debian-Edu netwerk.
@@ -69,48 +71,32 @@
   <li>De links onder 'Debian-edu' zijn links naar Debian-edu en/of Skolelinux pagina's op het Internet.</li>
   <li>De links onder 'Lokale Netwerkdiensten' zijn links naar administratiepagina's van diensten
   die deze server aanbiedt. Dit zijn hulpmiddelen die u helpen in het dagelijks beheer van uw 
-   Debian-Edu netwerk.
+   Debian-Edu-netwerk.
   </li>
   <ul>
    <li><strong>Printer-administratie:</strong> Kies dit om printerinstellingen te beheren.</li>
-   <li><strong>Nagios:</strong> Dit zijn de Nagios-pagina's. De standaard gebruikersnaam is 
-   &laquo;nagiosadmin&raquo; met wachtwoord &laquo;skolelinux&raquo;. (Dit dient u aan te passen!)</li>
+   <li><strong>Nagios:</strong> Dit zijn de Nagios systeemmonitor-pagina's. De standaard gebruikersnaam is 
+   &quot;nagiosadmin&quot; met wachtwoord &quot;skolelinux&quot;. (Dit dient u aan te passen!)</li>
    <li><strong>Munin:</strong> Dit leidt naar de Munin-pagina's met statistieken.</li>
-   <li><strong>Webmin:</strong> Dit leidt naar de Webmin-pagina's. U dient 'root'-rechten te
-   hebben om deze pagina te kunnen gebruiken (u kunt andere gebruikers indien gewenst wel 
-   beheerdersrechten geven).</li>
+   <li><strong>Lwat:</strong> Via Lwat kunt u LDAP beheren: de plaats om gebruikers toe te voegen.</li>
+   <li><strong>Documentatie:</strong> Hier kunt u de beschikbare documentatie lezen.</li>
+   <li><strong>Backup:</strong> Het systeem voor backups, waar u de nachtelijke reservekopie
+   	kunt terugzetten of wijzigen.</li>
   </ul>
   </ul>
   </p>
   <h2>Eigen webpagina's voor gebruikers op het systeem.</h2>
   <p>Alle gebruikers op het systeem kunnen een eigen webpagina aanmaken. Hiertoe dient enkel een
-  submap &laquo;public_html&raquo; aangemaakt te worden in de thuismap van de gebruiker. 
+  submap &quot;public_html&quot; aangemaakt te worden in de thuismap van de gebruiker. 
   Webpagina's die in deze map geplaatst worden zijn dan beschikbaar op het adres
-  http://www/~gebruikersnaam/. Als u dus een gebruiker 'Jon Doe' heeft met gebruikersnaam
-  'jond', zijn door hem gemaakte webpagina's dus te vinden op
-  <a href="http://www/~jond/";>http://www/~jond/</a>. Wanneer de gebruiker, 
-  of de submap public_html niet bestaan krijgt u de &laquo;Not Found&raquo; foutpagina. 
+  http://www/~gebruikersnaam/. Als u dus een gebruiker 'Jan Klaasen' heeft met gebruikersnaam
+  'jank', zijn door hem gemaakte webpagina's dus te vinden op
+  <a href="http://www/~jank/";>http://www/~jank/</a>. Wanneer de gebruiker 
+  of de submap public_html niet bestaan krijgt u de &quot;Not Found&quot; foutpagina. 
   Wanneer de submap public_html wel bestaat maar leeg is, krijgt u de 
-  &laquo;Permission Denied&raquo; foutpagina te zien. Om dit te voorkomen dient u een index.html
+  &quot;Permission Denied&quot; foutpagina te zien. Om dit te voorkomen dient u een index.html
   bestand aan te maken in de public_html map.
 
- <h2>Deelnemen aan de Debian-Edu-populariteitstest (popularity-contest-pakket)</h2>
-
- <p>We vragen u om dit pakket te installeren, hierdoor krijgen we een beter 
- overzicht van welke pakketten standaard deel dienen uit te maken van de volgende
- Debian-Edu versie.
-
- <p>Meer informatie over popularity-contest vindt u op 
- <a href="http://developer.skolelinux.no/dokumentasjon/debian-edu-popcon.html";>
- http://developer.skolelinux.no/dokumentasjon/debian-edu-popcon.html</a>
-
- <p><a href="http://popcon.skolelinux.org/";>De Debian-Edu populariteitsteset-webpagina
- </a> wordt dagelijks bijgewerkt, en iedereen kan zien welke software gebruikt wordt op machines
- die hieraan deelnemen.
-
- <p>Om deel te nemen dient u het
- <a href="http://popcon.skolelinux.org/participate.sh";>Debian-Edu installatiescript</a>
- uit te voeren als de gebruiker 'root'. 
 
   <hr>
   <address>$Id: index.html.en 5710 2006-02-04 07:11:38Z pneff-guest $</address>

Attachment: pgppEfoZNz9Jn.pgp
Description: PGP signature


Reply to: