[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CVS webwml/dutch/consultantsOn Monday 28 May 2007 12:27, Thijs Kinkhorst wrote:
> s/verkoperonafhankelijke/verkoperonafhankelijk/, maar ik denk dat
> eigenlijk bedoeld wordt: leverancieronafhankelijk.

Fixed.

Attachment: pgphaP57yiyhj.pgp
Description: PGP signature


Reply to: