[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://freepops (4 strings)s/bindt deze zich op poort 2000, /bindt deze zich aan poort 2000; /

s/Om veiligheid te verhogen /Om de veiligheid te verhogen /


BennoReply to: