[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/releasesUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/releases
In directory gluck:/tmp/cvs-serv27067/releases

Modified Files:
	index.wml 
Log Message:
various minor fixes

--- /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/index.wml	2007/03/23 22:00:25	1.21
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/index.wml	2007/03/24 15:42:58	1.22
@@ -3,7 +3,7 @@
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
 
 # Last Translation Update by $Author: fjp $
-# Last Translation Update at $Date: 2007/03/23 22:00:25 $
+# Last Translation Update at $Date: 2007/03/24 15:42:58 $
 
 <p>Debian heeft altijd tenminste drie releases die actief worden onderhouden:
 &ldquo;stable&rdquo;, &ldquo;testing&rdquo; en &rdquo;unstable&ldquo;.</p>
@@ -26,15 +26,15 @@
  distributie is dat hij recenter is.
  <p>
  Zie de <a href="$(DOC)/FAQ/">Debian FAQ</a> voor meer informatie over
- <a href="$(DOC)/FAQ/ch-ftparchives#s-testing">wat ``testing'' is</a>
+ <a href="$(DOC)/FAQ/ch-ftparchives#s-testing">wat "testing" is</a>
  en <a href="$(DOC)/FAQ/ch-ftparchives#s-frozen">hoe het
- ``stable'' gemaakt wordt</a>.
+ "stable" gemaakt wordt</a>.
  <p>De huidige &ldquo;testing&rdquo; (test) distributie is
  <em><current_testing_name></em>.</p>
  </dd>
 
 
-<dt><a href="unstable">unstable (onstabiel)</a></dt>
+<dt><a href="unstable">unstable</a> (onstabiel)</dt>
  <dd>De &ldquo;unstable&rdquo; (onstabiele) distributie is de plaats waar
  actieve ontwikkeling plaatsvindt. In het algemeen wordt deze
  distributie alleen gebruikt door Debian-ontwikkelaars en doorReply to: