[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/distribUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/distrib
In directory gluck:/tmp/cvs-serv30553/distrib

Modified Files:
	archive.wml 
Log Message:
Fix syntax error

--- /cvs/webwml/webwml/dutch/distrib/archive.wml	2007/03/11 12:44:58	1.8
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/distrib/archive.wml	2007/03/23 23:02:52	1.9
@@ -27,7 +27,7 @@
 <i>hamm</i> en <i>bo</i> en alleen broncode voor de oudere releases.</p>
 
 <p>Als u APT gebruikt, zijn de relevante regels voor
-<tt>sources.list</tt> de volgende:</p>
+<tt>sources.list</tt> als volgt:
 <pre>
   deb http://archive.debian.org/debian-archive/ hamm contrib main non-free
 </pre>Reply to: