[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://ssmtp (16 strings)On Fri, 2007-03-09 at 23:01 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> msgstr "Naam die In /etc/mailname opgeslagen moet worden:"

s/In/in/

> msgstr "Wil u het aanpassen van het 'Van:'-adres in een e-mail-koptekst toelaten?"

s/Wil/Wilt/

> msgstr "Een positief antwoord laat lokale gebruikers toe om om het
> even welk 'Van'-adres op te geven in hun berichten zonder dat dit
> ssmtp de envelope-koptekst herschrijft om dat aan te passen. Een
> negatief antwoord verhinderd dit en laat enkel het standaardadres (of
> de standaardadressen) die in /etc/ssmtp/revaliases opgegeven zijn
> toe."

s/envelope/envelop(pe)/ ?
s/verhinderd/verhindert/

Overigens ga ik morgen voor 3 weken op reis dus ik hoop dat iemand
anders het reviewen van Bart's monsterwerk kan overnemen :)


groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: