[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://irqbalance (5 strings)On Wed, 2007-03-07 at 20:15 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> msgstr "Wilt u de irqbalance-achtergronddienst toelaten de IRQs uit te
> balanceren op SMP-systemen en systemen met hypertreading?"

s/hypertreading/hyperthreading/

> msgstr "Irqbalance kan in 'een-schot'-modus uitgevoerd worden zodat d
> IRQ's slechts eenmalig uitgebalanceerd worden. Dit is voordelig op
> hypertreading-systemen zoals de Pentium4 die SMP-systemen lijken te
> zijn, maar eigenlijk slechts 1 fysieke CPU hebben."

s/ d / de /

groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: