[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://debsecanOn Thu, 2007-03-08 at 21:11 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> msgid "To present more useful data, debsecan needs to know the Debian
> release from which you usually install packages."
> msgstr "Om meer nuttige data te presenteren dient debsecan te weten
> van welke Debian-uitgave u normaal pakketten installeert."

"meer nuttige data" is een anglicisme: "nuttiger data" of "nuttiger
gegevens".

> msgstr "Als u de standaardwaarde ('GENERIC') opgeeft is enkel de
> basis-debsecan-functionaliteit beschikbaar. als u de met uw
> sources.list overeenkomende uitgave opgeeft, wordt er informatie over
> vastgezette en verouderde pakketten bijgesloten in de (per e-mail
> verstuurde) rapporten."

s/als/Als/


groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: