[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://util-vserver (4 strings)On Wed, 2007-03-07 at 21:01 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> msgstr "Er zijn draaiend Vserver-gasten gedetecteerd! Als u
> util-vserver verwijderd zonder deze vservers te stoppen, blijven deze
> draaien maar bent u niet meer in staat om ze vanaf deze computer te
> beheren (tenzij u util-vserver herinstalleert). Kies deze optie om
> draaiende Vserver-gasten nu te stoppen, anders blijven ze dus
> draaien."

s/draaiend/draaiende/
s/verwijderd/verwijdert/


groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: