[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://xfstt (3 strings)On Tue, 2007-03-06 at 18:08 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> msgstr "Xfstt draait als beheerder totdat een verbinding met een
> client gemaakt wordt, na het maken van de verbinding laat xfstt de
> beheerdersrechten vallen en gaat verder als de gebruiker 'nobody."

mist een sluitende '


groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: