[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://kbedic (6 strings)On Mon, 2007-01-15 at 14:30 +0100, Kurt De Bree wrote:
> Thijs Kinkhorst schreef:
> 
> > Deze oorspronkelijke zinnen in deze template zijn van een tenenkrommend
> > slecht Engels, op het onbegrijpelijke af. Ik zou de vertaler adviseren
> > om ze eerst via debian-l10n-english te sturen voor review. Misschien kun
> > je dat even aankaarten (op subtiele wijze natuurlijk)? Geldt ook voor de
> > package-description.
> 
> Dat vond ik dus ook.

> Zal hem contacteren. Zal wel eerst eens kijken of er al geen bugreport
> is ingezonden.

Omdat de vertaling verder prima is en goed matcht met de bestaande
template heb ik hem toch maar ingestuurd. We hebben die vertaling nu
toch.

Er was een RC-bug over het installeren in /usr/local, die is gesloten
door het toevoegen van deze templates, maar ik ga hem heropenen.


groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: