[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kurt's vertalingenThijs schreef:

|| Volgens http://dutch.debian.net/ zijn er nog 4 vertalingen van Kurt die
|| al een tijd op RFR of LCFC staan. Ik heb hem al gemaild maar krijg geen
|| reactie - eind december meldde hij al computerproblemen, misschien
|| spelen die weer op.
||
|| In ieder geval - denken jullie dat het OK is als ik die vier vertalingen
|| submit?

Lijkt mij geen probleem. De consensus op mijn vraag laatst "Overnemen
oude vertalingen?" leek te zijn dat het geen probleem is vertalingen
van anderen over te nemen, eventueel na de vorige auteur nog even de
kans gegeven te hebben.

Kurt had wel gemeld weer terug te zijn na zijn computerproblemen, maar
misschien is er wat recidive of zo.

Ciao.                             Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: