[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://distcc (12 strings)On Sat, 2007-03-03 at 16:10 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> msgstr "Het is mogelijk om de distcc-achtergronddienst automatisch op
> te starten telkens u uw computer opstart. Als u twijfelt kunt u dit
> best niet doen, veranderd u later van gedacht dan kunt u dit altijd
> omzetten via het commando 'dpkg-reconfigure distcc'."

s/telkens u/telkens als u/
s/veranderd/verandert/
s/gedacht/gedachten/

> msgstr "U kunt meerdere computers en/of netewerken aangeven,
> gescheiden door spaties. Computers worden weergegeven door hun
> ip-adres, netwerken in CIDR-notatie (bv. 192.168.1.0/24'."

mist een haakje op het eind.


> msgstr "Het is aan te raden om hier de interface van uw locale netwerk
> te kiezen door het ip-adres ervan op te geven. Als u wilt dat distccd
> op alle interfaces luistert, dient u dit gewoon leeg te laten."

s/locale/lokale/


Verder prima.

Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: